Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Studentům, kteří obhajují v červnu BP/DP na KAE

Zápočty za předměty týkající se obhajob BP/DP vám budou do STAgu dopsány během pár dní po odevzdání BP/DP na katedru. Než tedy půjdete ke kontrole studijních povinností (do 20.5.2011!), budete mít všechny zápočty dopsány.

Jde o předměty: Diplomový seminář bakalářský – KAE/DSB, Bakalářská práce – KAE/BPR, Diplomový seminář magisterský – KAE/DSM, Diplomová práce – KAE/DPR

 

H.K.

 

Comments are closed.