Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Atestace KAE/SSS LS

Do stagu jsem zapsala atestace z KAE/SSS všem studentům, kteří řádně splnili předepsané podmínky – tj. účast na kurzu a odevzdání eseje ve stanoveném termínu. Atestace budu zapisovat do indexů ve svých konzultačních hodinách, prosím studenty, aby si zápisy podle stagu připravili tak, abych je jen podepsala.

JK

 

Comments are closed.