Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zápisy atestací ve STAGu – absolventské ročníky

Milí studenti absolventských ročníků, pokud máte přetrvávající problémy s nezapsanou atestací ve STAGu od externistů, ale zápis máte v indexu, prosím, požádejte o zápis paní sekretářku Grenovou nebo Krylovou (ta je do 6.5. nepřítomna). Index musíte předložit jako doklad o udělené atestaci. Situaci řeším, avšak výše uvedený postup je momentálně nejrychlejší možný. Děkuji za pochopení […]

read more

Studentům, kteří obhajují v červnu BP/DP na KAE

Zápočty za předměty týkající se obhajob BP/DP vám budou do STAgu dopsány během pár dní po odevzdání BP/DP na katedru. Než tedy půjdete ke kontrole studijních povinností (do 20.5.2011!), budete mít všechny zápočty dopsány. Jde o předměty: Diplomový seminář bakalářský – KAE/DSB, Bakalářská práce – KAE/BPR, Diplomový seminář magisterský – KAE/DSM, Diplomová práce – KAE/DPR   H.K.  

read more

Výsledky testu z MG1 a MG2

Výsledky testu z 15.4.2011 najdete ZDE. Vyuka KAE/MG2 nebude  dne 5.5.2011 realizována. Misto toho bude nahrazena dne 12.5.2011, tj. o týden později ve Velké učebně od 15.00 hod.   H.K.  

read more

Manažerská psychologie

Dobrý den, prosím nezapomeňte se nahlásit na referáty 27/4. LC bude 4/5/2011 první skupina 9-12:30 hod, druhá skupina 13-15:30 hod. jak_do_lanoveho_centra info_programy_LC KB

read more

Nabídka odborné stáže Leonardo da Vinci

Nabídka stáže pro čerstvé absolventy KAE:  Départemental du Tourisme du Morbihan (CDT), Vannes Cedex, France   H.K.

read more

Nabídku odborné stáže Erasmus

Nová  nabídka odborné stáže:  Balfor, Birmingham, UK   H.K.

read more

SZZk a obhajoby na KAE

Na následujícím odkazu naleznete časový harmonogram průběhu SZZk a obhajob. Čtěte, prosím, pozorně. Časový harmonogram SZZk a obhajob na KAE   Důležité upozornění k obhajobám diplomových prací: U obhajob magisterských diplomových prací se předpokládá jako nezbytná součást power-point. prezentace, u obhajob bakalářských prací se využití prezentace velmi doporučuje. V zájmu efektivního průběhu obhajob proto všichni, […]

read more

Termíny státnic a obhajob v červnu 2011

Do STAGu jsou vloženy termíny pro přihlášení  na státnice a obhajoby BP/DP.  STAG bude otevřen od pátku 22.4.2011 od 01.00 hod. a uzavřen v pátek 20.5.2011 v 23.00 hod..Sledujte v poznámkách, pro který obor je termín určen nebo který vedoucí práce je uveden u obhajoby!!!!! H.K

read more

Zadání a odevzdání BC/DP + STAG

Žádáme všechny diplomanty (bakalářské i magisterské), aby si zkontrolovali vložené zadání BC/DP ve STAGu a nahráli aktuální zadání! Objevují se případy, že vedoucí práce uvedený ve STAgu nekoresponduje s aktuálním vedoucím práce.  Student si pozměnil (mnohdy několikrát) zadání  – téma, vedoucího práce…. a aktuální verzi již nenahrál!!!  Upozorňujeme  všechny, že zadání práce musí být vloženo do […]

read more

Koučink pro studenty VŠ

Milí studenti, z iniciativy jedné z vašich kolegyň ráda sdílím odkaz na projekt Koučink pro studenty VŠ JK

read more

Zkušební termíny RM2

Ve STAGu jsou vypsané tři termíny zkoušek z RM2. Předpokládám vypsání nejvýše jednoho dodatečného termínu, a to pouze opravného. JK

read more

QM Materials

QM notes by prof. Hertel are available here

read more

Semináře DPC a SV2 14. dubna

Z organizačních důvodů byla společná přednáška na téma benešovy dekrety a majetek šlechty přesunuta z pátého května na 14. dubna.  Výuka DPC a SV2 se tedy v tomto týdnu uskuteční opět společně, a to od 11.30 v učebně 1.25.

read more

The Most Desired Company – Kdo je nejprestižnější zaměstnavatel?

Vážení studenti, dovolujeme si Vás pozvat k účasti v průzkumu The Most Desired Company 2011! Dotazník, jehož je naše univerzita partnerem, Vám umožní vyjádřit svůj názor na zaměstnavatelský trh a další příbuzná témata. A proč dotazník vyplnit? Můžeš ovlivnit firemní zapojení na Tvojí univerzitě – ta totiž výstupy z dotazníku obdrží! Můžeš získat lákavou nabídku […]

read more

Atestace KAE/SSS LS

Do stagu jsem zapsala atestace z KAE/SSS všem studentům, kteří řádně splnili předepsané podmínky – tj. účast na kurzu a odevzdání eseje ve stanoveném termínu. Atestace budu zapisovat do indexů ve svých konzultačních hodinách, prosím studenty, aby si zápisy podle stagu připravili tak, abych je jen podepsala. JK  

read more

Volby do Akademického senátu UP 5. 4.-6. 4. 2011

Milé studentky, milí studenti, ve úterý a ve středu 5. – 6.4. se na FF konají volby senátorů do univerzitního akademického senátu. Volí se dva akademici a jeden student. Akademický senát vysoké školy má řadu pravomocí, těmi nejdůležitějšími je schvalování rozpočtu vysoké školy a kontrola využívání finančních prostředků vysoké školy. Jak bohužel víte, na UP […]

read more

Projektové řízení 4/4/2011

Milí studenti, vzhledem k účasti na konferenci přece jen musím zrušit výuku Projektového řízení dne 4/4/2011. Místo výuky zadávám samostatnou práci – vytvoření WBS pro vaše projekty včetně seznamu všech činností, termínů a seznamu zdrojů. KB

read more