Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

„Mým“ diplomatům

Milí studenti,

dnes jsem s údivem zjistila, kdo všechno se hlásí k obhajobě bakalářské/dipolmové práce pod mým vedením!

Ráda bych upozornila na několik  skutečností:

– na prostudování a posouzení textů si vyhrzuji týden, přičemž přednost mají studenti, kteří pracují průběžně

– jak lze zjistit z vyvěšeného formuláře pro hodnocení prací, jedním z kriterií  je práce diplomanta v průběhu zpracování

– pokud je v některém z kriterí student hodnocen jako nevyhovující, může to být důvodem nedoporučení práce k obhajobě

– k pracem, které jsem doposud neviděla ani částečně, popř. jsem je viděla 1x a vrátila je jako celek k přepracování, jsem ochotna poskytovat vyjádření pouze osobně v době svých konzultačních hodin, přičemž požaduji zaslání textu týden předem

– pro mé diplomaty, kteří se mnou průběžně spolupracují, zůstává v platnosti dosavadní systém spolupráce

JK

Post Tagged with

Comments are closed.