Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Strategie KAE – otevřená odpověď a pozvánka k diskusi plus odpověď prof. Fialové (z 21.2.)

Vážení studenti KAE,

ráda bych vás i ostatní zájemce o dění na KAE, potažmo na FF UP, informovala o strategii KAE na rok 2011.

Podnětem je mj. neutuchající zájem některých dosavadních senátorů, např. paní prof. Ingeborg Fialové Fürst, o dění na KAE. Paní prof. Fialová se opakovaně na poradách vedoucích kateder, na zasedáních AS FF UP, na shromáždění akademické obce, v Žurnále UP vyjadřuje k aktivitám KAE. V posledních dnech adresovala e-mail vedení FF, neboť ji zajímá nástup pana prof. Hertela na KAE. Toto sdělení je tedy zároveň otevřenou reakcí na podněty paní prof. Fialové.

Ve funkci vedoucí KAE jsem od roku 2003, za tu dobu jsem procházela opakovaně výběrovými řízeními, další je vypsáno právě teď. Moje aktuální jmenovací období končí v srpnu 2011, do výběrového řízení se opět přihlásím. Mým cílem bylo a je s disponibilními prostředky zajistit co nejkvalitnější výuku pro naše studenty a katedru rozvíjet.

Ve fiskálním roce 2010 jsme jako katedra dokázali hospodařit s přebytkovým rozpočetem. Maximální disponibilní částka je katedrám přidělována s ohledem na předchozí výkony v oblasti výuky a vědy. Celý proces je velmi složitý a ráda ho zájemcům vysvětlím podrobněji. Každopádně na KAE bylo dosud k dispozici tolik prostředků, že jsme mohli kromě vyplácení mezd pracovníkům katedry věnovat zdroje na vybavování učeben a pracovišť, či podporovat studentskou organizaci AIESEC.

Po zhodnocení výkonu KAE, z něhož lze odhadnout budoucí disponibilní zdroje, a po diskusi s vedením FF, byl na KAE k 1. 2. 2011 přijat prof. G. Hertel na úvazek 0,5. Mzdové prostředky musí být hrazeny výhradně ze zdrojů KAE. Studenti KAE tak získají přístup k výuce tří nových disciplín, Innovation Management, Quality Management (již v LS) a Knowledge Management (bude v ZS), a to v angličtině, čímž eliminujeme jednu ze slabých stránek KAE – nedostatek výuky v angličtině. Prof. Hertel má kromě titulu vysokoškolského profesora i dlouholetou zkušenost z firemní praxe, a to, že souhlasil s prací na KAE, považuji za velký úspěch.

Paní prof. Fialová neváhá na jedné straně říkat, že KAE zaměstnává levné externisty bez titulů, a když je přijat drahý profesor, má starosti rovněž. Paní profesorka Fialová, jestli tomu dobře rozumím, je názoru, že KAE na FF UP nepatří, a zdá se mi, že je pro realizaci této vize ochotna udělat hodně. Moji spolupracovníci i já si myslíme, že KAE na FF patří, a je naopak schopna symbiózou s ostatními katedrami přispět k rozvoji celé FF. Každopádně zájem o studium oborů s výukou ekonomických disciplín na FF UP byl vždy vysoký.

Drahá Inge, milí studenti, zvu vás na besedu, kterou v úterý 22:2. od 18.30 v učebně 127 pořádá sdružení kandidátů do nadcházejících senátních voleb Symbióza na FF (více viz http://www.symbiozaff.info , http://www.facebook.com/symbiozaff). Rádi odpovíme na jakékoliv vaše dotazy. (Prof. Fialovou zvu i osobním e-mailem.)

Studenty KAE vyzývám k účasti v senátních volbách ve dnech 1. a 2. 3. 2011. Jejich výsledek bude pro další vývoj FF i KAE opravdu klíčový. Běžte tedy prosím k volbám, a zvažte zodpovědně, komu dáte své hlasy.

Jaroslava Kubátová,

Přísná a náročná vedoucí KAE – protože takový je život  🙂

Prof. Fialová se z organizačních důvodů (autroské čtení na jejím pracovišti) z besedy omlouvá. Svou opověď formulovala písemně, dokument je k dispozici ZDE

Comments are closed.