Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/ZVP 25.2. – aneb Státnice očima komise

Vážení studenti,

v pátek 25.2. od 10.30 do cca 11.30 ve VU v rámci posledního bloku ZVP budu hovořit na téma Jak opravdu udělat dobrý dojem u státnic. Doporučení se budou týkat jak obhajoby, tak ústních zkoušek.

Srdečně zvu všechny, kteří se tento rok ke státnicím chystají, i když do ZVP nejsou zapsáni.

Studentům ZVP pak  budu zapisovat atestace do indexů v konzultačních hodinách (popř. po dohodě v jiném termínu).

Comments are closed.