Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Slovo vedoucí KAE k volbám do AS FF

Milí studenti KAE,
je mi jasné, že máte spoustu jiných starostí a doufám, že i radostí, než je obsazení Akademického senátu FF UP. I předvolební kampaně je kolem nás až moc.  Přesto si vás dovoluji ještě jednou vyzvat k aktivní účasti ve volbách do AS FF. Proč?
Senát fakulty má z dikce zákona o vysokých školách významné funkce a pravomoci, například

  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce

Obsazení senátu (volí se 14 pedagogů a 7 studentů) je tedy zásadní pro další vývoj na naší fakultě. Patrně jste zanamenali, že názorová diferenciace na fakultě je poměrně dramatická. Nechybí ani názor, že ekonomická výuka na FF nepatří nebo že současné vedení FF je nedemokratické, na dosavadním senátu z úst opozice označované jako “klucí”. Netvrdím, že všechny nápady současného vedení FF jsou geniální, ale ze zkušenosti vím, že je ochotno o věcech diskutovat a své myšlenky v diskusi revidovat.
Být senátor je sice hodně práce navíc (a zadarmo), ale taky příležitost budovat fakultu, její obory, vychovávat dobře uplatnitelné studenty – a nebo naopak blokovat snahy o moderní rozvoj fakulty a destruovat vše, co koresponduje s trendy 21. století s odvoláváním se na tradice.

Pokud se rozhodnete jít k volbám a budete volit kandidáty Symbiózy na FF, můžete se spolehnout na naši podporu modernizace fakulty a zachování celého oborového spektra. Názorově blízcí nám jsou i kandidáti FF21, Štefanides, Korda a Čížek do Akademického senátu UP či p. Barešová.

Volby se konají  dne 1. a 2. března 2011 od 9 do 16 hodin na třech místech

  • Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10
  • Katedra sociologie a andragogiky, tř. Svobody 26
  • Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Volit můžete kdekoliv a s sebou musíte mít průkaz totožnosti – nejlépe občanský.

JK

Comments are closed.