Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zápisy zápočtů z kompenzačních disciplín BP a DP na KAE

Zápočty z předmětu KAE/EMA zapíše studentům vedoucí KAE po té, co student vloží svou DP do STAGu (doloží ve STAGu při zápisu zápočtu). V odůvodněných případech (např. výjezd studenta na zahraniční studium) po dohodě s vedoucí KAE bude zápočet udělen po předložení tezí práce v češtině, rozsah tezí 8 – 10 stran, obvyklé formátování a náležitosti, obsah: téma práce a volba tématu, cíle práce, dosavadní stav zpracování tématu, zdroje, metody, očekávané výstupy a využití práce.

Zápočty z diplomových seminářů (DSB, DSM, DSBC1,2, DSMA1,2) zapíší studentům vedoucí prací dle vlastního rozhodnutí na základě stavu a úrovně  rozpracováné práce.

JK

Comments are closed.