Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Sdělení k výuce a přítomnosti J. Kubátové v LS 2011

Milí studenti,

věnujte prosím pozornost následujícím důležitým informacím (abyste neohrozili své zápočty hned v prvním týdnu semestru).

V týdnu 14.2. – 18.2. jsem na Erasmus Teaching ve Francii (Clermont Ferrand).  Nebude tedy probíhat žádná moje výuka a nebudou ani konzultační hodiny.

Předměty Řízení lidského kapitálu, Statistika, Manažerské rozhodování 2 a Řízení lidských zdrojů jsou připraveny v Moodle. Pro všechny tyto předměty jsou v Moodle připraveny aktualizované materiály, zejména sylaby, plány výuky, zadané úkoly včetně termínů apod., zkrátka všechny informace, důležité pro úspěšné absolvování kurzu,  které jsou zcela závazné!

Všichni studenti uvedených kurzů jsou povinni se do kurzů zapsat (pokud už nepokračují ze ZS – případ LZ2) nejpozději v prvním týdnu letního semestru a postupovat podle pokynů a v trmínech,  které v Moodle najdete.

Postup k zápisu do Moodle najdete na adrese jakdomoodle.blogspot.com

Včasné zapsání se do Moodle je jednou z podmínek udělení závěrečné atestace!

Těším se na spolupráci v LS!

JK

Comments are closed.