Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka spolupráce na grantovém projektu IGA

Studentům magisterského nebo doktorského studia, kteří neukončí své studium na konci letního semestru t.a.r. nabízíme možnost spolupráce na grantovém projektu s názvem Typologie účetních systémů. Bude se jednat o nenáročnou rešeršní práci, k níž není potřeba zvláštních znalostí. Práce bude probíhat cca od března do konce roku 2011. Každý student má nárok na odměnu ve formě stipendia a uhrazení všech dalších nákladů s prací spojených. Svůj zájem nebo dotazy posílejte na email pavla.slavickova@upol.cz.

Comments are closed.