Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Změna termínů odevzdání BP/MDP v a.r. 2010/11 – o jeden den

Na základě jednání se studijním oddělením byla provedena změna termínů odevzdávání BP/DP psaných pod garancí KAE, a to

ze 7.1.2011 na 6.1.2011

z 29.4.2011 na 28.4.2011

termín 15.8. zůstavá v platnosti, upřesněno je, že práce lze odevzdat pouze a právě v tento den

Na webu KAE je již vyvěšen aktualizovaný harmonogram.

JK

Post Tagged with

Comments are closed.