Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Politologie – kontrolní otázky

Milí studenti, na webu předmětu (http://www.upol.cz/fakulty/pf/struktura/katedry-a-centra/katedra-politologie-a-spolecenskych-ved/zaklady-politologie/materialy-pro-studenty-katedry-aplikovane-ekonomie-ff/) jsou vyvěšeny kontrolní otázky k četbě č. 2 a četbě č. 3. Chtěla bych vás upozornit, že deadline pro odevzdání u četby 1, 2 a 3 je 17. listopad. Při pozdním odevzdání bude uplatněna srážka 50 % bodů. Zdraví Petra Měšťánková

read more

e-mailové adresy studentů, aneb opakování je matka moudrosti

Milí studenti, před rokem a dnem jsem si dovolila vyvěsit pár poznámek k e-mailovým adresám. Doznala jsem, že je čas si téma zopakovat, dostanete se na něj TUDY . A trvám na tom, že na kontakty z nevhodných adres nebudeme reagovat a zakysane smetany na KAE jako diplomanty nepřijímáme!

read more

Registrace na BP/DP začíná na adrese http://dp.kae.cz dne 27.10.2010 v 0.01

Milí potencionální diplomanti KAE, váš horečný zájem o zápis prací na KAE nás těší. Zápis začne ale opravdu až 27.10.2010 v 0.01 a opravdu na adrese http://dp.kae.cz Pokud jste se přes všechna předchozí upozornění a informace zase zapsali do loňského systému, kam jste byli do dnes přesměrováváni, tak zapsáni na BP/DP na KAE nejste! Zápis […]

read more

Rozšíření nabídky ekonomických praxí KAE

KAE ve spolupráci s Červeným křížem Prostějov rozšiřuje možnost absolvovat kreditované praxe KAE/PX1 a KAE/PX2. Doba trvání krátkodobé praxe je 2 – 3 týdny, dlouhodobé minimálně 4 týdny. Tyto praxe neřídí PPC, ale přímo ČČK Prostějov – ing. Lenka Černochová. Postup zájemců o praxi: Přímo kontaktují ing. L. Černochovou na mailu: prostejov@cervenykriz.eu a domluví si […]

read more

Zápis na BP a DP na KAE – pro letošní 2. ročník Bc. studia a 1. ročník navazujícího Mgr. studia

V souladu se všemi příslušnými normami a dokumenty, které jste povinni znát, a kde je uvedeno vše, na co se nás často ptáte, a my vás stejně zase odkážeme na tyto zdroje, se  zápis na BP a MDP pro letošní 2. ročníky Bc. studia a 1. ročníky Mgr navazujícího studia otevře 27.10.2010 v 0.01. Pokyny […]

read more

Budouci diplomanti KAE, prestaňte laskavě panikařit!

Žádám všechny zájemce o psaní BP/DP na KAE, aby okamžitě upustili od experimentů kamsi se zapsat. Je to stejně houby platné a akorát zdržujete spoustu lidí rozesíláním nepřípadných otázek. Je snad jasné, že se na blogu včas objeví informace, kdy bude spuštěno zapisování na letošek – termín dle harmonogramu KAE je konec října! Závěrem upozorňuji […]

read more

KAE/POL – informace pro studenty

Na webu předmětu jsou vyvěšeny kontrolní otázky k první četbě.

read more

Pasování prváků

Katedra Aplikované ekonomie ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC pořádá 2.ročník Pasování prváků dvouoborové aplikované ekonomie již příští týden dne 19.10.od 20:00 ve Svatováclavském pivovaru (Riegrova 22). Jelikož Váš vstup do univerzitního prostředí nebyl stvrzen řádným pasováním, věříme, že se dostavíte v hojném počtu, už jen proto, že spojíme příjemné s užitečným. Navážete nové […]

read more

Dobrovolníci pro Čínské investiční fórum

Čínské investiční fórum hledá dobrovolníky z řad studentů. Čínské investiční fórum bude probíhat v termínu 8. – 11. listopadu 2010 v Praze pod záštitou Petra Nečase, předsedy vlády České republiky, a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva hospodářství a výstavby Slovenské republiky. Zájemci o tuto miřádnou […]

read more

Témata DP pro ČČK Prostějov

Český červený kříž Prostějov požádal KAE o zpracování dvou témat diplomových prací – lze jako BP i MDP. Jedná se o témata Fundraising pro neziskovou organizaci – vedoucí ing. J. Klvač, CSc. Marketingové nástroje pro podporu produktů neziskové organizace – vedoucí ing. Zdeněk Puchinger Diplomanti budou mít možnost konzultací s vedoucí pobočky ČČK v Prostějově […]

read more

Informace k BP/DP – Pá 15.10.

V rámci výuky ZVP v pátek 15.10. ve velké učebně od 12.30 do cca 13.30 budu hovořit o bakalářských a mgisterských diplomových pracech – od zadání na KAE po odevzdání. (Obhajobám bude věnován závěrečný blok ZVP). Pokud máte o téma zájem, jste srdečně zváni i v případě, že do ZVP nejste zpasáni. JK

read more

Nabídka krátkodobé práce pro studenty

Meopta Přerov nabízí studentům zajímavou krátkodobou práci. Podrobnosti najdete ZDE Na základě tradiční spolupráce mezi KAE a Meoptou lze tuto praxi rovněž uznat jako krátkodobou ekonomickou praxi KAE/PX1. K doložení stačí potvrzení z Meopty o řádném průběhu práce. Prosím, pokud máte známé, kteří mluví některou z méně obvyklých požadovaných řečí, informujte je o nabídce. JK

read more

Stínování manažerů

Dovoluji si upozornit na tradiční ativitu organizace Business Leaders Forum nazvanou Stínování manažerů. Studenti UP byli v minulosti na stínování opakovaně vybráni a i ti, kteří vybráni nebyli, ale prošli přijímacím řízením, tuto zkušenost vysoce ocenili. Podrobnosti viz http://www.blf.cz/aktivity/stinovani.htm Pozn. Ze zkušeností lze říci,  že BLF netrvalo striktně na tom, aby vybraní účastníci byli studenty […]

read more

Informace pro AES Mgr. – Kurz KAE/POL

Kurz KAE/POL je kompletně připraven na odkaze http://www.upol.cz/fakulty/pf/struktura/katedry-a-centra/katedra-politologie-a-spolecenskych-ved/zaklady-politologie/materialy-pro-studenty-katedry-aplikovane-ekonomie-ff/ Studenti jsou povinni do kurzu neprodleně vstoupit a začít plnit zadané úkoly. JK

read more

Studentská vědecká soutěž/konference

V příloze naleznete všechny důležité informace, které se týkají absolvování tohoto kurzu. Příspěvky posílejte na email konference.kae@seznam.cz stejně jako případné dotazy.ČASOVÝ HARMONOGRAMFormální požadavky na příspěvekFormular pro hodnoceni prispevku

read more

Kontrola vstupu do kurzu LZ1

Dnes jsem provedla kontrolu vstupu do kurzu LZ1. Chválím všechny zodpovědné, na nezodpovědné se pohlíží jako by se neúčastnili výuky 30.9. (nahrazeno samostudiem v Moodle). Zároveň prosím všechny studenty/ky, kteří jsou v kurzu zapsaní, ale jsou na zahraničním studiu, a předem se se mnou na absolvování kurzu domlouvali, aby mi tuto skutečnost elektronicky připomenuli (čekala […]

read more

Free software

Potřebujete-li pro vaše potřeby či nějaký projekt konkrétní aplikaci, která je placená a vy na ni nemáte zrovna peníze či ji prostě nechcete kupovat, tak  se podívejte na web Osalt.com. http://www.osalt.com/scilab Nabízí vám možnost najít náhradu za program, který potřebujete. Můžete se vyhnout pirátství a dokonce přejít na svobodné programy s otevřeným zdrojovým kódem. Vlevo […]

read more

Kurz KAE/IUE pro AES Mgr.

Kurz KAE/IUE je kompletně připraven na odkaze http://www.upol.cz/fakulty/pf/struktura/katedry-a-centra/katedra-politologie-a-spolecenskych-ved/instituce-evropske-unie/instituce-eu-pro-kae/ Studenti  jsou povinni do kurzu okamžitě vstoupit, řídit se pokyny a informacemi tam uvedenými a plnit zadané úkoly! JK

read more

Upozornění pro absolventský ročník OFHP Mgr.

Prosím, věnujte okamžitou pozornost informaci, která vám bude zaslána na váš společný e-mail frapleko2006@seznam.cz. Je nezbytná vaše okamžitá reakce. Jedná se o řešení kompenzace kreditů na KAE, resp. KR. JK

read more