Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zapisování státnicových předmětů do STAGu

Studenti absolventských ročníků si součásti SZZK a obhajobu BC/DP zapisují v zimním nebo letním semestru absolventského ročníku.  Podrobnější info najdete na: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/dokumenty-normy/SZZk_MP_zapis_predmetu_ZS-LS.pdf

H.K.

Post Tagged with

Comments are closed.