Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Uznávání předmětů z jiných českých škol a fakult, popř. i z FF UP

Milí studenti,

jelikož se množí dotazy na možnosti uznávání kreditů – předmětů z jiných vysokých škol či fakult, upozorňuji na platnost metodického pokynu děkana FF  Uznávání kurzů a započítávání kreditů na FF UP Olomouc, který je na webu FF a dostanete se k němu i TUDY

Pokyn si pečlivě prostudujte než mi předložíte žádost o uznání čehokoliv (ať se zbytečně nezdržujeme) a hlavně si ho prostudujte , pokud si myslíte, že byste si mohli „dát něco uznat“ později, a pak zjistíte, že to nelze!

Oecně platí, že na každý diplom, který jste získali, či chcete získat, musíte získat i plný počet kreditů! Podrobně – viz zmíněný pokyn.

Comments are closed.