Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Informace pro studenty absolventských ročníků oborů APLEKF a OFHP

APLEKF a OFHP: Požadavky na úspěšné ukončení studia s ohledem na novou organizaci studia – ekonomická část studia

Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii – studenti současného 3. ročníku

Za 2. a 3. ročník je třeba získat na KAE:

Všichni studenti bez ohledu na katedru, kde si zapisují bakalářskou práci:

Za povinné předměty (A) … 30 kreditů

Za volitelné předměty (B) … 20 kreditů

K tomu diplomati KAE získají celkem

10 kreditů za bakalářskou práci, zapisují jako KAE/BPR

a mohou získat dalších 10 kreditů za KAE/DSB (není vytištěn v Modré knize, ale je ve STAGu)

Diplomanti KAE tedy mohou získat na KAE celkem 70 kreditů za předměty A a B vč. bakalářské práce, což odpovídá situaci před novou organizací studia

Odborná francouzština pro hospodářskou praxi – studenti současného 2. ročníku Mgr. studia

Za 1. a 2. ročník je třeba získat na KAE

Všichni studenti bez ohledu na katedru, kde si zapisují bakalářskou práci:

Za povinné předměty (A) … 24 kreditů

Za volitelné předměty (B) … 16 kreditů

K tomu diplomati KAE získají celkem

10 kreditů za diplomovouu práci, zapisují jako KAE/DPR

a mohou získat dalších 10 kreditů za KAE/DSM (není vytištěn v Modré knize, ale je ve STAGu)

Diplomanti KAE tedy mohou získat na KAE celkem 70 kreditů za předměty A a B vč. diplomové práce, což odpovídá situaci před novou organizací studia

Jaroslava Kubátová

Comments are closed.