Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zapisování státnicových předmětů do STAGu

Studenti absolventských ročníků si součásti SZZK a obhajobu BC/DP zapisují v zimním nebo letním semestru absolventského ročníku.  Podrobnější info najdete na: http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-dokumenty/dokumenty-normy/SZZk_MP_zapis_predmetu_ZS-LS.pdf H.K.

read more

Příprava a prezentace podnikatelského záměru

Připomínám, že první setkání je v pátek 1.10. od 14 do 15.30 h ve VTP UP Olomouc, viz http://www.vtpup.cz/kontakt.html . Seznámím Vás s obsahem a organizací výuky a domluvíme si termín dalšího setkání. Jiří Herinek, jiri.herinek@vtpup.cz

read more

Students' Soft Skills

Prosím studenty, kteří si zapsali SSS do STAGu až dodatečně, tzn. nebyli na informační schůzce minulou středu ani mě jinak nekontaktovali, ať mi napíší co nejdříve kvůli nutným informacím ohledně kurzu. Děkuji. E-mail: jitka.davidova@aiesec.cz.

read more

Nabídka předmětu B – příprava projektu IGA

Nabízím volná místa pro studenty magisterského studia na povinně volitelném semináři B, jehož náplní je příprava projektu IGA. Seminář si můžete zapsat pod zkratkou ASH/PM nebo ASJ/PM, koná se ve st od 9.45 v U1. Přestože není pod zkratkou KAE, bude vám uznán jako předmět B!!! Případně dotazy posílejte na pavla.slavickova@upol.cz.

read more

Studentská vědecká soutěž/konference

Protože se množí dotazy o organizace studentské konference a vědecké soutěže prosím všechny zapsané i ty, kteří mají ještě zájem, aby přišli ve čtvrtek 7. 11. v 9.00 na jednorázové krátké setkání do učebny 1.25. Více informací pavla.slavickova@upol.cz

read more

Den otevřených dveří AIESEC: středa 29. září

Zveme všechny, kteří o nás chtějí zjistit víc, na Den otevřených dveří, který pořádáme ve středu 29. září od 10:00 do 16:00 hodin na naší olomoucké pobočce. Zastavte se u nás a u šálku dobré kávy nebo čaje se nás zeptejte na cokoli, co vás o AIESEC zajímá, ať už se jedná o členství, zahraniční […]

read more

Studijní povinnosti studentů FF UP 2010/11

Podrobně sepsané studijní povinnosti studentů FF UP v ak.r. 2010/11 najdete ZDE. H.K.

read more

Kompenzace kreditů v návaznosti na změny v organizaci studia v a.r. 10-11

Milí studenti, na celofakultně platný pokyn paní proděkanky Veselovské vytváříme na KAE předmět KAE/EMA Ekonomické metody – aplikace za 10 kreditů. Tento předmět je kompenzační disciplínou pro studenty, kterým se v průběhu studijního bloku (ne na začátku!) zvýšila kreditní zátěž o 10 kreditů v důsledku změn  v organizaci studia. Předmět si budou moci zapsat studenti […]

read more

Uznávání předmětů z jiných českých škol a fakult, popř. i z FF UP

Milí studenti, jelikož se množí dotazy na možnosti uznávání kreditů – předmětů z jiných vysokých škol či fakult, upozorňuji na platnost metodického pokynu děkana FF  Uznávání kurzů a započítávání kreditů na FF UP Olomouc, který je na webu FF a dostanete se k němu i TUDY Pokyn si pečlivě prostudujte než mi předložíte žádost o […]

read more

Informace pro AES – navazující Mgr. studium, výuka POL a IUE

Vážení studenti, vzhledem ke  změnám na Právnické fakultě UP bude výuka předmětů KAE/POL a KAE/IUE probíhat korespondenčně (elektronicky) s osobním přezkoušením v závěru výuky. Výuku KAE/POL povede Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D. Výuku KAE/IUE povede JUDr. PhDr. Robert Zbíral Během cca dvou týdnů vám budou sděleny podrobné informace a požadavky. Na PrávFak již prosím nedocházejte, obdržíte […]

read more

Nabídka pronájmu.

Nabízím k pronájmu byt 1 + 1 na Sídlišti Svornosti 5/11 ( cihlový dům ) v 4 NP částečně vybavený ( sedací souprava, nábytková stěna, jídelní stůl, židle, botník ) za 5500 Kč ( včetně zálohy na plyn, el. energii, vodu ). Zájemci prosím kontaktujte mě na mobil : 723005411 nebo e-mail : prostejov@cervenykriz.eu

read more

Teorie ti nestačí?

Chceš uplatnit rovnou v praxi, co se naučíš ve škole? vyjednávat s firmami? denně komunikovat v angličtině? zorganizovat svou vlastní marketingovou kampaň? vést svůj vlastní projekt? řídit svůj vlastní tým lidí? a přitom si užít spoustu zábavy? Pokud ani tobě teorie nestačí a chceš při studiu získat praktické dovednosti, pak přijď na informační schůzku. Největší […]

read more

Informace ke kurzu Students' Soft Skills

Připomínáme, že povinnou součástí kurzu Students‘ Soft Skills je kromě samotného workshopu, který proběhne ve dnech 4.-5.11., také schůzka, která proběhne ve středu 22.9. v 18:30 v učebně č. 125. Na schůzce se studenti dozvědí přesné informace o tom, co bude náplní kurzu, rozdělí se do skupin a bude jim zadán úkol, který si mají […]

read more

Výuka Řízení lidských zdrojů 1 ve čtvrtek 30.9.

Milí studenti, jelikož jsem si zlomila nohu, nebudu dne 30.9.2010 vyučovat LZ1 prezenčně, avšak neošidím vás! Kurz je kompletně připraven v prostředí Moodle. Vaší povinností je navštívit stránku http://jakdomoodle.blogspot.com a podle instrukcí na této stránce se nejpozději do 7.10.,  14.00 prihlasit do kurzu Řízení lidských zdrojů 1, 2 pro posluchače KAE, a. r. 2010/2011 v […]

read more

Změna konzultačních hodin Jaroslavy Kubátové

Milí studenti, jelikož jsem si na zahájení semestru zlomila nohu, budu se na fakultu belhat omezeně. Mé konzultační hodiny v nejbližších týdnech nebudou ve čtvrtek, ale ve středu 22.9. od 12.30 do 14.30 v pátek 1.10. od 10 do 12 h Další změny nevylučuji JK

read more

Nabídka kurzu "Průvodce cestovního ruchu"

Milí studenti, v příloze najdete nabídku kurzu, který  lze uznat za předměty CR1 a CR2. Ivana Grenová PCR – kurz CR-inf leták

read more

Nabídka odborné stáže.

Milí studenti, v příloze najdete nabídku odborné stáže Leonardo da Vinci pro čerstvé absolventy oboru Aplikovaná ekonomie (v kombinaci s angličtinou či němčinou). Je určena pouze uchazečům, kteří mají ukončeno studium na UP, resp. nemají již aktivní statut studenta. Ivana Grenová training placement offer_Promea_26 08 10_Vfinal training placement offer_Continental_12 09 10_Vfinal

read more

Setkání s prvním ročníkem oboru Aplikovaná ekonomická studia, Bc.

Vážení studenti prvního ročníku oboru Aplikovaná ekonomická studia (dvouoborové Bc. studium), v úvodu vaší první přednášky z Matematiky v pondělí 20.9.2010 ve 13.15 v učebně 127 proběhne krátké setkání se vedením KAE. Bude vám sděleno několik důležitých informací a budete mít možnost položit dotazy související s vaším studiem. JK

read more

Nabídka odborné stáže pro absolventy oboru Aplikovaná ekonomie".

Milí studenti, v příloze najdete nabídku odborné stáže Leonardo da Vinci pro čerstvé absolventy oboru Aplikovaná ekonomie (v kombinaci s angličtinou či němčinou). Je určena pouze uchazečům, kteří mají ukončeno studium na UP, resp. nemají již aktivní statut studenta. Ivana Grenová training placement offer_BW_08 09 10_Vfinal

read more

Výuka Manažerského rozhodování 1 – změna týdne

Výuka RM1 bude probíhat v lichých kalendářních týdnech. Ve STAGU je uvedeno, že v sudých, což je omyl. Za případné problémy se omlouváme. JK

read more