Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Oboustranná kontrola záznamů ve STAGU

Vážené studentky a studenti,

jelikož STAG je společný přítel i nepřítel studentů a vyučujících, vyzývám vás opakovaně a naléhavě, abyste prováděli kontrolu záznamů získaných atestací ve STAGu. Přes veškerou snahu se občas některý záznam nezdaří. Po 10. září nebude možno atestace za rok 2009/2010 do STAGu  zapisovat , což by pro vás znamenalo nesplnění předmětu! (Pokud budete žádat o uznání předmětů ze zahraničí, je času dost, budou uznány za rok 2010/11!)

Upozorňuji, že hovořím o atestacích, které máte od vyučujícícho zapsané v indexu, nikoliv o případech, kdy jste nevyužili četných možností zápis získat a nyní nemáte atestaci ani v indexu ani ve STAGu.

V případě, že máte atestaci v indexu a ne ve STAGu, navštivte s indexem osobně paní Hanu Krylovou, nebo ofoťte zápis v indexu a zašlete dokument paní Krylové a mně v kopii mailem.

Kontrolou zápisů ve STAGu plníte jednu ze svých povinností, na „reklamace“ vznesené po 10. září nelze brát zřetel.

Z organizačních důvodů stanovuji mezní termín pro žádosti o doplnění záznamů do STAGu na 8.9.2010.

JK

Post Tagged with ,

Comments are closed.