Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Heli Wang Readings – četba pro studenty kurzu KAE/LKI v ZS 2010

Vážení studenti, zde (složka Heli Wang) jsou k dispozici články, které musíte nastudovat do kurzu KAE/LKI  paní Wang. Před zahájením kurzu se rámcově seznamte s obsahy všech textů. Na každý seminář pak budete muset znát podrobněji text, jehož název začíná pořadovým číslem příslušného semináře. Na pondělí 20.9. se tedy podrobněji seznamte s texty, jejichž název začíná 1. Podrobné informace Vám sdělí paní Wang na úvodní hodině. Dovoluji si upozornit, že míra samostudia odpovídá počtu udělovaných kreditů!

JK

Post Tagged with ,

Comments are closed.