Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Oboustranná kontrola záznamů ve STAGU

Vážené studentky a studenti, jelikož STAG je společný přítel i nepřítel studentů a vyučujících, vyzývám vás opakovaně a naléhavě, abyste prováděli kontrolu záznamů získaných atestací ve STAGu. Přes veškerou snahu se občas některý záznam nezdaří. Po 10. září nebude možno atestace za rok 2009/2010 do STAGu  zapisovat , což by pro vás znamenalo nesplnění předmětu! […]

read more

Moodle – návod k přihlášení do kurzu

Jak do Moodle zjistíte v návodu jakdomoodle , je tam i seznam klíčů k disciplínám.

read more

Přednáška prof. Zeleného – mimořádná nabídka pro studenty

Milí studenti, Dne 9. 9. zavítá do Olomouce přední ekonomický odborník prof. Zelený. Jeho přednášku organizuje OHK a studentům nabízí zvýhodněné podmínky účasti. Pozvánku najdete ZDE

read more

Nabídka odborné stáže pro absolventy .

Milí studenti, v příloze najdete nabídku pro čerstvé absolventy oboru Aplikované ekonomie (v kombinaci s angličtinou či němčinou). Je určena pouze uchazečům, kteří mají ukončeno studium na UP, resp. nemají již aktivní statut studenta. Ivana Grenová training placement offer_BW_10 09 10_Vfinal

read more

Heli Wang Readings – četba pro studenty kurzu KAE/LKI v ZS 2010

Vážení studenti, zde (složka Heli Wang) jsou k dispozici články, které musíte nastudovat do kurzu KAE/LKI  paní Wang. Před zahájením kurzu se rámcově seznamte s obsahy všech textů. Na každý seminář pak budete muset znát podrobněji text, jehož název začíná pořadovým číslem příslušného semináře. Na pondělí 20.9. se tedy podrobněji seznamte s texty, jejichž název […]

read more