Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Informace k předzápisu na a. r. 2010 – 11. Část 1.

Vážení studenti,

na upozornění některých z vás, že se vám nezobrazují správné předměty pro předzápis,  bylo zjištěno, že STAG a portál UP spolu správně nekomunikují.

Ve spolupráci s metodičkou STAGu bylo ověřeno, že KAE má správně zadaný rozvrh ve STAGu, ale pokud se zapisujete přes portál, zobrazují se vám předměty zakázané a nezobrazují se povolené.

Tuto žertovnou přesmyčku nyní řeší FF a IC UP. Studenti mají dvě možnosti. Buď vyčkají, až bude systém fungovat správně a nebo se mohou zapisovat v počítačové učebně přes klienta STAGu, kde se vše zobrazuje správně.

JK

Post Tagged with

Comments are closed.