Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Informace k předzápisu na a. r. 2010 – 11. Část 2.

Na odstranění všech přes den hlášených potíží (nezobrazování se předmětů) se pracuje, prosím, vytrvale zkoušejte, zda jsou již zápisy možné (může to trvat i více dní).

Důležitá informace k předmětu Krizový management!

Opět zlomyslností STAGu se povedlo studentům APLEKA provést zápis na KAE/KM do skupiny, která byla dle poznámky vyhrazena pro AES Mgr.

KM je určen přednostně posluchačům AES Mgr. a max 10 míst má být pro jiné obory. Z tohoto důvodu sděluji, že akceptuji zápis studentů: Frydrychová, Hertl, Kocián, Kostková, Krištofíková, Mošková a Weigelhoferová.

Od 9.7. funguje zápis na KM řádně. Kapacita pro filology je v této chvíli vyčerpána.

Jelikož se STAGem je těžká domluva, apeluji na studenty, aby se řídili i poznámkami u předmětů, a pokud tam je napsáno, že předmět pro ně není, resp. je jen pro někoho jiného, tak aby se nezapisovali! Pokud tak učiní, má KAE právo je bez upozornění odepsat.

Na podnět p. Macháčkové upozorňuji znovu na důležité fakultní dokumenty, související s předzápisem, viz http://www.upol.cz/fakulty/ff/studijni-zalezitosti-bc-mgr/

Přečtěte si prosím všechny dokumenty dříve, než se začnete na něco ptát, odpověď by totiž mohla být tam.

JK

Post Tagged with

Comments are closed.