Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Posudky

Všechny posudky diplomových prací, které jsem zpracovávala (tedy pro své diplomantky i ty oponentské), jsou vloženy ve STAGu.

J. Kubátová

Post Tagged with

Comments are closed.