Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

LSVV nabízí ODBORNOU KREDITOVANOU PRAXI (kredity ještě tento semestr)

CHCETE ZNÁT KNOW-HOW VOLEBNÍCH VÝZKUMŮ? 
CHCETE SAMI ZMAPOVAT VOLEBNÍ CHOVÁNÍ VOLIČŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI? 
CHCETE BÝT PŘI SKUTEČNÉM SOCIOLOGICKÉM VÝZKUMU? 
Staňte se členem výzkumného týmu doc. Tomáše Lebedy a doc. Pavla Šaradína z Katedry politologie a evropských studií (KPES). V terénu získáte zajímavou zkušenost se sběrem kvalitních dat a na fakultě hodnotné kredity. 
V případě zájmu a získání více informací kontaktuje, prosím, nejpozději do 26. 5. 2010 koordinátorku projektu Laboratoř sociálně-vědních výzkumů na adrese lsvv@lsvv.eu
Školení tazatelů proběhne 2. 6. 2010 od 13:00 na KPES. Sběr dat v terénu následně od 5. do 13. 6. 2010. 
Praxe je určena všem studentům Filozofické fakulty. V případě 2. a. 3. bloku je možné si praxi zapsat jako „C“ předmět a získat 3 kredity.

Comments are closed.