Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/MK2 – zápis známek + zkoušení

V pátek 28.5.2010 od 13 hod. bude ing. Baránek  v učebně č. 127 zkoušet a zapisovat známky z testu (z 30.4.2010). HK

read more

Taška

Taška ponechaná v pondělí 24.5.  odpoledne na chodbě před zkušební místností 1.25 je k vyzvednutí na KAE. JK

read more

KAE/MK2 – výsledky testu z 30.4.2010

Do STAgu byly vloženy známky z prvního termínu – 30.4.2010. Zápis známek do indexů s možností  nahlédnout do písemky (samozřejmě pouze pro ty, kdo budou mít zájem) bude v pátek 28.5.2010, zároveň to bude také opravný termín. Čas ještě bude upřesněn.

read more

Obhajoby diplomových prací

Pro kontrolu zasílám přehled přijatých prezentací k obhajobám diplomových prací. Přehled prezentací Z. Puchinger

read more

LSVV nabízí ODBORNOU KREDITOVANOU PRAXI (kredity ještě tento semestr) CHCETE ZNÁT KNOW-HOW VOLEBNÍCH VÝZKUMŮ?  CHCETE SAMI ZMAPOVAT VOLEBNÍ CHOVÁNÍ VOLIČŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI?  CHCETE BÝT PŘI SKUTEČNÉM SOCIOLOGICKÉM VÝZKUMU?  Staňte se členem výzkumného týmu doc. Tomáše Lebedy a doc. Pavla Šaradína z Katedry politologie a evropských studií (KPES). V terénu získáte zajímavou zkušenost se sběrem […]

read more

Důležitá informace – termín odevzdání diplomových prací

Oznámení nového termínu odevzdání diplomových prací pro obhajoby v září 2010 V souladu s rozhodnutím AS FF UP se mění termín odevzdání diplomových prací pro zářijový (opravný!) termín obhajob na KAE na 16. 8. 2010. Studijní oddělení bude na příjem prací připraveno. Jaroslava Kubátová, vedoucí KAE V Olomouci 19. 5. 2010

read more

Obhajoby BDP a MDP

Obhajoby bakalářských diplomových prací Ti z diplomantů, kteří chtějí k obhajobě využít prezentaci v power-pointu, ji zašlou nejpozději do 20. května ve formátu jméno_příjmení.ppt na adresu: zp.kae@seznam.cz Obhajoby magisterských diplomových prací Diplomati zašlou prezentace v power-pointu ve formátu jméno_příjmení.ppt nejpozději do 20.5. na adresu: zp.kae@seznam.cz ZP

read more

Státní závěrečné zkoušky

Poslední varování Byly vypsány termíny pro SZZk v členění podle jednotlivých studijních oborů. Jako obvykle se našli jedinci, kteří nerespektují daná pravidla a komplikují tak život úplně všem. Na 26.5. odpoledne je vypsán jeden z termínů pro AplekA a samozřejmě, že na tento termín jsou přihlášeny studentky Gregorová a Štalcerová, které jsou podle informací ze […]

read more

Posudky

Všechny posudky diplomových prací, které jsem zpracovávala (tedy pro své diplomantky i ty oponentské), jsou vloženy ve STAGu. J. Kubátová

read more

Gratulace!!!

KAE blahopřeje studentce Lence Buchcárové, která zvítězila v soutěži Podnikavá hlava ve speciální kategorii Podnikatel v sukních s projektem  Škola kolečkového bruslení – LENE.

read more

Odpověď asistentům z konference Víno

Milé asistentky a asistenti, děkuji za zaslané výkazy a hlavně za mnohá milá slova připojená k vašim zprávám! Jsme moc rádi, pokud se vám konference líbila. Vaše podklady jsou ve stadiu zpracování, pokud byste odměny neměli na svých účtech do konce května, dejte mi prosím vědět. JK

read more