Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Dopsání atestací za ZS

Prosím studenty, kteří chodili na předměty KAE/IUE a KAE/POL a mají již z těchto předmětů v indexu známku, nechť se za mnou s indexem zastaví – dopíši jim ukončenou atestaci do STAGu.

Hana Krylová

Post Tagged with

Comments are closed.