Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Dopsání atestací za ZS

Prosím studenty, kteří chodili na předměty KAE/IUE a KAE/POL a mají již z těchto předmětů v indexu známku, nechť se za mnou s indexem zastaví – dopíši jim ukončenou atestaci do STAGu. Hana Krylová

read more

Výběrové řízení na provedení marketingové studie pro firemního zadavatele

KAE byla prostřednictvím VTP UP oslovena s firemní zakázkou Vytvoření marketingové studie pro možnosti prodeje koncentrované fotovoltaiky s působností: – EVROPA – ASIE – ostatní části světa KAE vypisuje výběrové řízení na studenta/studentku, který bude marketingovou studii ve spolupráci s KAE řešit. Odborný garant za KAE je pan ing. Petr Baránek, Ph.D. (kromě metod marketingové studie má […]

read more

Přednáška z Práva dr. Grossové 16. 3. elektronicky

Přednáška z Práva dne 16. 3. neproběhne, je připojena její elektronická verze. KAE-Soustava st.org.2010

read more

Materiály pro Marketing

ZDE jsou k dispozici materiály od ing. Baránka pro Marketing.

read more

Máte v úmyslu skládat SZZk na konci LS 2010?

Pak jistě již od konce srpna, kdy byl vyvěšen na web KAE harmonogram KAE na a.r. 2009/2010, víte a máte zaznačeno ve vašich elektronických či papírových kalendářích, že jste povinni podat předběžnou písemnou přihlášku!!! Viz zmíněný harmonogram KAE, s. 2, odkaz č. 2. FORMULÁŘ NA TO NENÍ! FORMULUJTE SAMOSTATNĚ DLE POKYNU. JK

read more

Zjednodušení evidence BCDP a MADP

Na základě požadavku vedení FF byly na formuláři Podklad pro zadání BP/DP odstraněny linky pro podpis vedoucího katedry a děkana. V současné době je na formuláři požadován a dostačuje pouze podpis studenta a vedoucího práce. Postup při evidenci BP/DP: Student po odsouhlasení tématu BP/DP zadá do IS STAG požadovaná data, formulář vytiskne 3x a nechá […]

read more