Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Předměty B a C na KAE

V reakci na dotazy studentů znovu opakuji:

Obor AES má přesně vymezené předměty, které jsou B, a jako C si vybírá libovolný předmět z celouniverzitní nabídky, ideálně oborově příbuzný (tedy z KAE, ale není to nutné).

Filologickým oborům (to jsou všechny, co nejsou AES) se jako B uzná libovolný volitelný předmět KAE, i když se jim ve STAGu zobrazí jako C. Pro uznání nemusíte dělat nic. Při uzavírání studia (bloku) vás může (dle vlastního uvážení)  studijní referentka poslat na KAE, abych přímo na výpisu vašich absolvovaných předmětů podepsala souhlas s tím, co je B. Na studijním oddělení jsou ale informováni a zpravidla můj podpis nepožadují.

Povinnost volit si z nabídky KAE se vztahuje na studenty, kteří letos zahájili studium nového bloku – mají to uvedeno ve studijních programech. Absolventským ročníkům samozřejmě budou uznány i předměty jiných kateder, neboť to odpovídá pravidlům, za nichž zahájili studium bloku.

Pokud máte k věci další dotazy, navštivte mě v konzultačních hodinách.

JK

Post Tagged with

Comments are closed.