Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Konzultace dipl. prací na KAE

Jiří Klvač upozorňuje své diplomanty, kteří chtějí obhajovat  BP a DP v termínu od 24.5. do 4.6. 2010 ( viz. Harmonogram akademického roku), že konzultace těchto prací ( cíle,obsah, logika, metody atd.) musí proběhnout nejpozději do konce března 2010.  Z důvodu zahraniční pracovní cesty a kumulace organizačních prací nebude Ing. Klvač v první polovině dubna 2010 přítomen.

Současně sděluje (po konzultaci s ved. KAE pí. Doc. Kubátovou)  že, stejné časové postupy platí i pro diplomanty ostatních členů KAE, s nimiž si své diplomové záměry včas ( tj. do 30. března 2010) konzultujte.

Ing. Jiří  Klvač, CSc.

Post Tagged with ,

Comments are closed.