Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Stipendia pro studenty

Děkan FF UP vyhlašuje výběrové řízení na asistenty z řad studentů pro úsek děkanátu. Více na: http://www.upol.cz/fakulty/ff/aktualni-sdeleni-ff/  

read more

Nabídka odborných kreditovaných praxí

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů při Katedře sociologie a andragogiky FF UP (www.lsvv.eu)  nabízí odborné kreditované praxe: Spolupráce na sociologickém výzkumu na Katedře politologie a evropských studií FF UP Praxe je určena studentům 3. bloku oboru Politologie a evropská studia a 2. bloku ostatních sociálně-vědních oborů na FF UP. Předmět má kód KSA/SOPR a lze ho uznat […]

read more

Předměty B a C na KAE

V reakci na dotazy studentů znovu opakuji: Obor AES má přesně vymezené předměty, které jsou B, a jako C si vybírá libovolný předmět z celouniverzitní nabídky, ideálně oborově příbuzný (tedy z KAE, ale není to nutné). Filologickým oborům (to jsou všechny, co nejsou AES) se jako B uzná libovolný volitelný předmět KAE, i když se […]

read more

Výuka kurzu Live in Second Life

Výuka KAE/LSL – obě skupiny – začíná až 24.2.2010, 17.2. se nerealizuje.

read more

Konzultace dipl. prací na KAE

Jiří Klvač upozorňuje své diplomanty, kteří chtějí obhajovat  BP a DP v termínu od 24.5. do 4.6. 2010 ( viz. Harmonogram akademického roku), že konzultace těchto prací ( cíle,obsah, logika, metody atd.) musí proběhnout nejpozději do konce března 2010.  Z důvodu zahraniční pracovní cesty a kumulace organizačních prací nebude Ing. Klvač v první polovině dubna […]

read more