Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Soutěž Podnikavá hlava

Milé studentky a studenti,

dovolujeme si doporučit vaší pozornosti soutěž Podnikavá hlava

http://www.vtpup.cz/o-nas/soutez-podnikava-hlava-2010.html

Katedra aplikované ekonomie a Katedra asijských studií v součinnosti s VTP UP vyhlašuje pro studenty UP v rámci této soutěže vlastní téma:

Konfuciova akademie při Univerzitě Palackého – samofinacovatelný subjekt ve veřejném školství

Konfucoiva akademie má v souvislosti s aktuálním společensko ekonomickým vývojem potenciál generovat výnosy, které pokryjí nejen náklady na její provoz, ale mohu být doplňkovým zdrojem příjmů UP.

Cílem je příprava „podnikatelského záměru“ pro Konfuciovu akademii při UP. Informace o dosavadní činnosti KA podají doc. Jaroslava Kubátová, vedoucí KAE, Dr. David Uher, vedoucí KAS nebo pracovnice KA Jarmila Fiurášková a Lucie Laníková.

Odbornou konzultaci projektů nad rámec nabídky VTP UP poskytnou pracovníci KAE ing. Zdeněk Puchinger, Ing. Jiří Klvač nebo Ing. Romana Lešingrová.

Podané projekty budou po odevzdání na VTP posouzeny i komisí z členů KAE a KAS, za kvalitní projekty mohou být uděleny kredity (2 až 4) a peněžní odměna formou stipendia.

Jinak pro projekty plně platí pravidla soutěže Podnikavá hlava.

Kontakty na výše uvedené konzultanty:

daviduher@yahoo.com

jaroslava.kubatova@upol.cz

jiri.klvac@upol.cz

zdenek.puchinger@upol.cz

Ing. Romana Lešingrová Ph.D roma@romanakladatelstvi.cz

Post Tagged with

Comments are closed.