Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Předzápis "B" předmětů z KAE na LS 2010

Informace KAE o předzápasu do STAgu na LS 2010

(Stejné info bylo publikováno dne 8.7.2009!!!)

Kapacita povinných předmětů („A“):  v případě potřeby bude navyšována průběžně – případné požadavky adresujte sekretářkám KAE (hana.krylova@upol.cz nebo ivana.grenova@centrum.cz).

Kapacita volitelných předmětů („B“ a „C“): bude upravována po ukončení zápisů studentů do prvních ročníků v průběhu srpna a začátku září. V případě, že se studentům nepodaří do ukončení předzápisu na ZS zapsat si potřebný počet volitelných ekonomických kreditů, sdělí tuto skutečnost elektronicky vedoucí KAE (jaroslava.kubatova@upol.cz). Do zprávy uvede své jméno a příjmení, ročník a obor a počet chybějících kreditů. Zprávu odešle v období 12. – 30. října 2009 (na dřívější ani pozdější zprávy KAE nebere zřetel). KAE na základě těchto informací optimalizuje nabídku volitelných předmětů v LS 2009. (Nikdo však požadavky nenapsal !)
Poznámka: Studenti musí zároveň brát v úvahu, že kapacita konkrétních disciplín je daná např. kapacitou místností a že volitelné kredity mohou získávat v průběhu celého studijního bloku! KAE tedy negarantuje, že se student může zapsat do konkrétního vytouženého předmětu.
JK

Post Tagged with

Comments are closed.