Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Předzápis "B" předmětů z KAE na LS 2010

Informace KAE o předzápasu do STAgu na LS 2010 (Stejné info bylo publikováno dne 8.7.2009!!!) Kapacita povinných předmětů („A“):  v případě potřeby bude navyšována průběžně – případné požadavky adresujte sekretářkám KAE (hana.krylova@upol.cz nebo ivana.grenova@centrum.cz). Kapacita volitelných předmětů („B“ a „C“): bude upravována po ukončení zápisů studentů do prvních ročníků v průběhu srpna a začátku září. […]

read more

Soutěž Podnikavá hlava

Milé studentky a studenti, dovolujeme si doporučit vaší pozornosti soutěž Podnikavá hlava http://www.vtpup.cz/o-nas/soutez-podnikava-hlava-2010.html Katedra aplikované ekonomie a Katedra asijských studií v součinnosti s VTP UP vyhlašuje pro studenty UP v rámci této soutěže vlastní téma: Konfuciova akademie při Univerzitě Palackého – samofinacovatelný subjekt ve veřejném školství Konfucoiva akademie má v souvislosti s aktuálním společensko ekonomickým vývojem potenciál generovat výnosy, které […]

read more