Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Změny témat a vedoucích diplomových prací.

Veškeré změny týkající se témat a vedoucích diplomových prací musí být PŘEDEM konzultovány s vedoucí katedry.

Comments are closed.