Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Stanovisko vedoucí KAE k odepisování disciplín

Vážení studenti,

zjistila jsem, že někteří z vás nedodrželi předepsaný postup při podávání žádosti o odepsání disciplín KAE a místo aby žádali o vyjádření (a razítko) vedoucí KAE, požádali o podpis vyučujícího dané disciplíny. Žádost byla následně doručena na studijní oddělení.

Moje stanovisko k odepisování disciplín již bylo publikováno – k odepsání musí být závažný důvod, jinak s odepsáním nesouhlasím. Proto také doporučuji, abyste mi žádosti předkládali osobně v konzultačních hodinách.

Vyžádala jsem si od studijního oddělení vrácení všech žádostí, které jsem nepodepsala osobně a situci budu s dotčenými studenty řešit.  Stejně tak budu opakovaně informovat své kolegy vyučující o kompetencích v této záležitosti. Princip stejných pravidel pro všechny je jednou ze základních hodnot KAE.

Děkuji za pochopení a budu ráda, když se v případě podobných problémů na mě obrátíte.

JK

Post Tagged with

Comments are closed.