Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

E-mailová korespondence v úředním styku

Vážené studentky a studenti KAE,

v mnoha našich kurzech slyšíte různá doporučení k úspěšné sebeprezentaci. Přesto se na základě stále častější děsivé zkušenosti s e-mailovou korespondencí s vámi nemohu udržet a důsledně vám doporučit, abyste se zamysleli nad vašimi e-mailovými adresami a údaji, které se zobrazují v kolonce typu Od.

Když žádáte o zaměstnání elektronickou cestou, což je dnes téměř jediný způsob, hodnotí se i zmíněné údaje! Ani mně není milé komunikovat s vtipnými, romantickými, různě zdrobnělými ba dokonce lehce erotickými  a jinak kreativními adresami, či s odesilateli, kteří se uvedou jen křestním jménem, někdy v domácké podobě, a nebo je tento údaj prázdný, takže vůbec nevidím, kdo mě kontaktuje.

Doporučuji, abyste si vytvořili pro úřední komunikaci adresu, která je co nejbližší vašemu jménu a příjmení a jako odesilatele zásadně uváděli plné jméno a příjmení. Několik e-mailů z obzvláště pitomých adres jsem z edukativních důvodů „vrátila“ a budu v tom pokračovat.

Děkuji za pochopení – je to jistě jedna z věcí, kterou bychom vás měli naučit, když už se to nikomu nepovedlo dříve.

Při této příležitosti také připomínám, že na maily odpovídám co nejdříve, zpravidla do příštího pracovního dne, a pokud odpověď nedostanete do týdne, pošlete mi mail znovu, zřejmě ten původní nebyl doručen.

JK

Comments are closed.