Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

E-mailová korespondence v úředním styku

Vážené studentky a studenti KAE, v mnoha našich kurzech slyšíte různá doporučení k úspěšné sebeprezentaci. Přesto se na základě stále častější děsivé zkušenosti s e-mailovou korespondencí s vámi nemohu udržet a důsledně vám doporučit, abyste se zamysleli nad vašimi e-mailovými adresami a údaji, které se zobrazují v kolonce typu Od. Když žádáte o zaměstnání elektronickou […]

read more

Stanovisko vedoucí KAE k odepisování disciplín

Vážení studenti, zjistila jsem, že někteří z vás nedodrželi předepsaný postup při podávání žádosti o odepsání disciplín KAE a místo aby žádali o vyjádření (a razítko) vedoucí KAE, požádali o podpis vyučujícího dané disciplíny. Žádost byla následně doručena na studijní oddělení. Moje stanovisko k odepisování disciplín již bylo publikováno – k odepsání musí být závažný […]

read more

Studijní text pro přípravu k SSZk z ekonomie

V návaznosti na seminář ZVP vyvěšuji studijní text vhodný pro přípravu k SZZk z mikroekonomie a makroenonomie pro bakalářské studijní obory. Základní ekonomické principy

read more

Přednáška Úvod do práva

Vzhledem k vyhlášenému rektorskému volnu dne 20.10.2009 se přednáška z předmětu Úvod do práva nekoná. Text přednášky „právní norma, tvorba práva“ k samostudiu naleznete právě zde:  Tvorba_ prava _20_10

read more

Info pro studenty ohledně zapsání/odepsání předmětů: Studentce  H.Holejšovské byla její žádost schválena . Studentovi J. Klementovi bylo odepsání předmětu vedoucí katedry zamítnuto, tj. předmět budete muset absolvovat.

read more

Informace k diplomovým pracím

Doporučujeme všem diplomantům seznámit se s drobnou novelou zásad pro vypracování diplomových prací – dokument na webových stránkách KAE –  v části „formální náležitosti práce“.

read more

Webová prezentace KAE – téma DP

Přijmu diplomata/diplomantku, který jako DP zpracuje webovou prezentaci KAE. Požadavky:  zkušenost s tvorbou webových stránek (doložit odkazem), dobrá znalost angličtiny (prezentace bude částečně v AJ). Prosím případné zájemce o reakci obratem. JK

read more

AIESEC zve studenty do svých řad

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ ORGANIZACE AIESEC AIESEC je mezinárodní studenty plně řízená nepolitická nezisková organizace, která sdružuje studenty a čerstvé absolventy více než 1100 vysokých škol v 107 zemích světa. Hlavní aktivitou AIESEC je mezinárodní výměnný program odborných praxí, v rámci kterého umožňuje vysokoškolským studentům a čerstvým absolventům vycestovat do zahraničí na praxi a získat tak pracovní zkušenosti. CO […]

read more

Základy soukromého práva

Info pro studenty: materiály k předmětu KAE/ZP  vám budou zasílány na adresu:  PF-FF@seznam.cz (heslo je „prezentace„). Martina Ditmarová

read more

Změny témat a vedoucích diplomových prací.

Veškeré změny týkající se témat a vedoucích diplomových prací musí být PŘEDEM konzultovány s vedoucí katedry.

read more

Materiál k přednášce – Úvod do práva

Přednáška z práva 6.10. fyzicky neproběhne! Náhradou dává k dispozici JUDr. M.E. Grossová, Ph.D. podkladový materiál, který naleznete  zde:   prednaska 6.10.-System prava

read more