Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zápočty kreditů ze zahraničních studentských mobilit

Záležitosti spojené s uznáním kreditů z absolvovaných zahraničních mobilit bude řešit vedoucí katedry – Doc. ing. J. Kubátová, a to v konzultačních hodinách, tedy: ve čtvrtek 8. října 2009 (první možný termín)

read more