Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Posílení silných a odstranění slabých stránek studia AES

V průběhu letního semestru 07 měli posluchači oboru Aplikovaná ekonomická studia možnost vyjádřit se formou dotazníkového šetření k silným a slabým stránkám studia. Děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili, a poskytli nám tak zpětnou vazbu. Uvádíme souhrnné vyhodnocení a reakci KAE na podněty studentů. Silné stránky 1. Existence blogu a elektronické komunikace všeobecně 2. Snaha akreditovat […]

read more