Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Skripta ke stažení

Na stránkách knihovny UP (přes www.upol.cz, Univerzitní zařízení, Knihovna, Informační zdroje, Skripta on-line nebo přímo na http://knihovna.upol.cz/databáze.html – Skripta on-line
jsou k dispozici následující skripta:
1. Finance a bankovnictví
2. Finanční matematika I
3. Úvodní kapitoly k daňové teorii. Daňová soustava ČR
4. Základy ekonomie
5. Základy obecného managementu
6. Základy účetnictví

Post Tagged with ,

Comments are closed.