Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Skripta ke stažení

Na stránkách knihovny UP (přes www.upol.cz, Univerzitní zařízení, Knihovna, Informační zdroje, Skripta on-line nebo přímo na http://knihovna.upol.cz/databáze.html – Skripta on-line jsou k dispozici následující skripta: 1. Finance a bankovnictví 2. Finanční matematika I 3. Úvodní kapitoly k daňové teorii. Daňová soustava ČR 4. Základy ekonomie 5. Základy obecného managementu 6. Základy účetnictví

read more