Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zásady pro diplomové práce

Aktualizované a závazné „Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie“ budou k dipozici. Autorem a garantem je PhDr. Jiří Řezník, konzultant KAE pro formální náležitosti prací. PhDr. Řezník poskytuje všem diplomantům KAE konzultace ve věci formálních náležitostí diplomových prací (čili vedoucí prací poskytují konzultace odborné, v […]

read more