Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Přihlaste se na Obhajoby na načisto

V návaznosti na diplomové semináře KAE přichází s návrhem obhajob připravovaných bakalářských a magisterských prací nanečisto. Cílem je, aby si každý, kdo má zájem, mohl vyzkoušet, jak bude taková obhajoba probíhat, získal zkušenosti s prezentací výzkumného tématu před odborným publikem, s tím, jak vést diskuzi, odpovídat na dotazy atd., a to v situaci, kdy „o […]

read more

Manažerská psychologie

Milé studentky, milí studenti, výuka Manažerské psychologie bude probíhat blokově v termínech 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 20.4. a 27.4. v čase 15-18h na Vodární ulici, v učebně 214. Na výuku se těší, Klára Seitlová

read more

Conscious Business – přednáška Prof. Schmidkonze z Munich Business School 14. 11. v 15.00 v aule FF

Milé studentky a studenti, přednášku z managementu 14. 11. 2019 od 15.00 v aule FF povede host KAE Prof. Christian Schmidkonz z Munich Business School. Téma přednášky je Conscious Business. Na přednášku jsou srdečně zváni všichni studenti KAE. Zejména ji lze doporučut prvnímu ročníku Ekonomicko-manžerských studií, neboť téma Conscious Business se objevuje i v předmětu […]

read more

Změna termínu začátku zápisu na závěrečné práce na KAE na 30. 10.

Vážené studentky a vážení studenti, termín zápisu na závěrečné práce pro absolventské ročníky je z technických důvodů posunut na 30.10.2019, zapisovat se lze od prvních sekund tohoto dne. Omlouváme se za tuto nepříjemnost, které jsme ale nemohli předejít. O víkendu probíhaly úpravy IS STAG a v jejich důsledku přestal fungovat plánovaný zápis. Děkujeme studentovi, který […]

read more

PM výuka 25.10.2019 – NEMOC

Milé studentky a studenti, velice se omlouvám, ale musím výuku dnes zrušit. Aktuálně mám horečku a nejsem schopna realizovat výuku. Jakmile mi bude trochu lépe, napíši další informace. Ještě jednou se omlouvám a děkuji za pochopení. Klára Seitlová

read more

Zápisy závěrečných bakalářských prací (BP) a magisterských diplomových prací (MDP) psaných pod garancí KAE – zápis druhých ročníků Bc. stupně studia a prvních ročníků NMgr. studia v r. 2019/2020

Zápisy závěrečných prací se týkají POUZE studentů druhého ročníku bakalářského studia a prvního ročníku navazujícího magisterského studia! Zápis na závěrečné práce vedené KAE bude spuštěn elektronicky 28. 10. 2019 na adrese https://servisff.upol.cz/diplomky Agenda závěrečných prací se řídí platnými normami, především SZŘ UP, navazující směrnicí děkana FF, pokynem vedoucího KAE č. 01/2007/2019 ke Státním závěrečným zkouškám […]

read more

Výuka KAE/CR1 a KAE/CRE1

Bloková výuka obou kurzů začne 18.10. od 16. hod. Další termín 1.11., následující termíny budou oznámeny na první výukové hodině.

read more

KAE/ZP….ZP1….ZPE1 – ZS 2019

Výuka předmětů Základy práva KAE/ZP…. ZP1…. ZPE1 doc. Lochmanové bude probíhat v konkrétních termínech, které budou vždy s dostatečných předstihem vyvěšeny na blogu a především webových stránkách KAE. První přednáška se ale koná již v prvním týdnu ZS 2019 – tedy v pátek 27. 9. – POZOR ZMÉNA UČEBNY: výuka se bude konat na KB/2.18 […]

read more

Výjezd Erasmus+ v LS 19/20: dodatečné výběrové řízení

Bylo otevřeno dodatečné výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na letní semestr 19/20. Termín podání příhlášky je 1. října 2019. Hlásit se můžete přes systém www.erasmusplus.upol.cz. Případné dotazy směřujte na pavla.slavickova@upol.cz.

read more

KAE/UP1…UPE1…UPK1….UPF1 – důležitá upozornění !!!

V úterý  dne 24. září 2019 se nekoná přednáška/seminář Úvod do práva 1 a to z důvodu neodkladných pracovních poviností vyučující JUDr. Grossové M.E.,Ph.D. Studijní materiály za tuto přednášku dostanete v elektronické podobě (materiály pod názvem FF KAE-Úvod do práva I. –  přednáška:  Prameny práva,Právo a stát, Ústavní právo. ) do své oficiální emailové schránky. […]

read more

KAE/PRP – důležitá upozornění !!!

V úterý  dne 24. září 2019 se nekoná přednáška Právo pro praxi (KAE/PRP) a to z důvodu neodkladných pracovních poviností vyučující JUDr. Grossové M.E.,Ph.D. Studijní materiály za tuto přednášku dostanete v elektronické podobě (materiály pod názvem  FF KAE-Právo pro praxi –  přednáška:  Prameny práva) do své oficiální emailové schránky. Materiály si pozorně prostudujte – budete […]

read more

Výuka prof. Geršlové v ZS 2019

Metodologie odborné práce (KAE/MP): 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11, 15/11. Mezinárodní obchod 1 (KAE/MO1): 26/9, 24/10, 7/11, 5/12. Konzultace – pátek 7:45-9:45 (případně jindy po dohodě s vyučující).

read more

Doporučení studentům 1. ročníku programu Ekonomicko-manažerská studia

Vážené studentky a studenti EMS, z metodických důvodů vám doporučujeme, abyste při zápisu do předmětů dodržovali doporučené ročníky studia. Pokud si předmět zapíšete v nižším než doporučeném ročníku, mohou vám chybět vstupní znalosti. Pokud se jedná o předmět, z nějž se skládá SZZk, budete pak muset při přípravě zohlednit aktuální obsah kurzu. Zvažte prosím tyto […]

read more

Jak řešit potíže se zápisem předmětu Podniková ekonomika na ZS 2019

Je nutné zadat kód předmětu KAE/PE do vyhledávacího okénka – pak se ukáže rozvrhová akce na ZS.

read more

Sales Assistant – nabídka brigády v Olomouci

Hledáš dobře placenou brigádu v centru Olomouce, při které se něco naučíš a zároveň nakopneš kariéru? Pak je nabídka právě pro tebe! Tentokrát hledáme vhodného kandidáta na pozici Sales Assistant! CO BUDEŠ DĚLAT? – účast na konferenčních hovorech a prezentacích se zákazníky – příprava prezentací, nabídek a smluv – průzkum trhu dle požadavků zákazníků – presale […]

read more

odevzdávání BP/DP dne 20.8. 2019

Studenti, kteří jsou přihlášeni k obhajobě v srpnovém/zářijovém termínu SZZK odevzdávají  své absolventské práce sekretářce KAE dne 20. 8. 2019 v době od 9:00 do 11:30. Nezapomeňte jít nejprve na studijní oddělení a kromě dvou výtisků předložit i práci uloženou na CD a ze STAGu vytištěné potvrzení o uložení práce do systému.

read more

Žádosti o navyšování kapacit předmětů pro ZS 2019

Veškeré připomínky k předmětům (problémy se zapsáním apod.) a případné požadavky na navýšení kapacity směřujte na sekretářku katedry – Mgr. Ivu Jančíkovou (iva.jancikova@upol.cz). Tato možnost se ale týká pouze povinných (A) předmětů. V případě povinně volitelných (B) předmětů si vyberte z nabídky ostatních B předmětů. Vzhledem ke skutečnosti, že rozvrháři mají v některých dnech přístup […]

read more

Informace pro studentky a studenty KAE, kteří budou v ak. roce 2019/20 ve 2. a vyšším ročníku bakalářského studia

Pokud máte podle vašich studijních plánů absolvovat předměty KAE/PE Podniková ekonomika KAE/FI1 a KAE/FI2 Finance 1 a Finance 2 a dosud jste je úspěšně neukončili, důrazně doporučujeme, abyste si je zapsali v ak. roce 2019/2020! V tomto akademickém roce budou uvedené předměty vyučovány naposledy ve standardním režimu! Navíc – předmět Podniková ekonomika se bude vyučovat […]

read more

!!! DŮLEŽITÉ – informace k SZZk v září 2019 !!!

Informace k odevzdávání závěrečných prací: BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez nichž nebudou přijaty: odevzdávají se 2 výtisky – v každém musí být razítko SO a podpis studijní referentky s datem nejpozději 20. 8. 2019 (pozor na úřední hodiny SO) v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce (nejlepší je na […]

read more

UP2 – změna zkouškového termínu – již na 20. 6. !!!

Dr. Grossová se velmi omlouvá, ale z pracovních důvodů je nucena zkouškový termín původně vypsaný na 21.6. zrušit a vypsat jiný – a to na 20.6. Tímto Vás žádá, abyste se z 21.6. odhlásili a přihlásili se na 20.6. Děkuji.

read more