Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zapisování kurzů souvisejících s BP a DP

Vážení diplomanti, vážené diplomantky, potřebujete-li zapsat splnění předmětů souvisejících s diplomovou prací – obraťte se na své vedoucí prací s žádostí o zapsání konkrétního kurzu(musíte uvést vždy stagovskou zkratku) . Podmínky splnění jednotlivých kurzů naleznete ve STAGu.

read more

!!! Důležité – Odevzdávání DP a BP na KAE!!!

BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez kterých nebude práce přijata: odevzdávají se 2 výtisky, v každém musí být razítko ze studijního oddělení s nejpozdějším datem 20.4.2017 (pozor na úřední hodiny SO) v každém výtisku musí být svazané zadání práce se všemi podpisy! v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce […]

read more

SZZk a obhajoby na KAE – leden 2014

V příloze zde: SZZk a obhajoby_leden14  naleznete časový harmonogram závěrečných zkoušek a obhajob v lednu 2014. Prezentace k obhajobám zašlete nejpozději do 10.ledna 2014 na: zp.kae@seznam.cz ZP    

read more

SZZk a obhajoby – září 2013

V příloze naleznete časový harmonogram SZZk a obhajob 2. – 3. září 2013 na KAE tedy zde:   SZZk_září Místo: učebna 1.25 a 117 ZP

read more

OBHAJOBY NA KAE

Diplomanti, kteří při své obhajobě bakalářské nebo diplomové práce budou používat PP prezentaci ji zašlou nejpozději do 24.5.2013 na adresu:  zp.kae@seznam.cz ZP  

read more

OBHAJOBY A SZZK na KAE

V příloze níže  naleznete časový „Harmonogram obhajob a SZZk na KAE – květen-červen 2013“. Čas uvedený ve STAGu u jednotlivých termínů je pouze orientační – reálný průběh řeší právě „Harmonogram“. Dopolední blok :  pro termíny ve Stagu vypsané v časech od 07:00 do 12:00 Odpolední blok: pro termíny ve Stagu vypsané v časech od  12:00 […]

read more

Státnice a obhajoby LS 2013 -organizační

Několik upozornění pro studenty, kteří chtějí jít ke státnicím v LS 2013: – oficiální termín odevzdání a evidence MDP a BDP je 26.4.2013  v 11.oo (POZOR! student je povinnen zjistit,  zda v tu dobu bude studijní oddělení otevřeno či ne) -diplomové práce (s razítkem studijního oddělení) můžete odevzdávat v mých konzultačních hodinách u mne, v […]

read more

SZZk a obhajoby na KAE

  Ve STAGu jsou vypsány termíny pro SZZk a obhajoby na KAE – květen/červen 2013. Časy uvedené u jednotlivých termínů jsou pouze orientační,proto následně právě zde ČAS_ HARM_ KAE_13 najdete časový hramonogram průběhu SZZk a obhajob. V případě, že Vám vznikne problém se zapsáním, případně problém s celkovou kapacitou pro přihlášení, napište e-mail zp.kae@seznam.cz (Z.Puchinger), […]

read more

Harmonogram SZZk a obhajob – leden 2013

Upřesňující informace k průběhu SZZk a obhajob na KAE v měsísi lednu 2013   Úterý 22.1.2013 Dopolední blok Zahájení: 08:45 hod – učebna 125 Vyhlášení výsledků: 09:45 hod.   Odpolední blok Zahájení: 12:00 hod. – učebna 125 Vyhlášení výsledků: 13:45 kod.   Středa 23.1.2013 Dopolední blok Zahájení: 08:30 hod. – učebna 127 Vyhlášení výsledků: 10:00 […]

read more

Informace ke SZZk na KAE

Na webových stránkách KAE jsou k dispozici okruhy ke SZZk na KAE, které budou probíhat v termínech květen 2013 a únor 2014. Dostupné tedy i tudy:         okruhy SZZk   ZP    

read more

Lednové termíny na státnice a obhajoby jsou ve STAGu!

Milí studenti, ve STAGu jsou vypsány termíny na lednové státnice a obhajoby. Od pátku  23.11.2012 se budete moci přihlašovat. STAG bude uzavřen 14.12.2012. (termíny státnic: 22.1. + 23.1.2013 a termín obhajob: 24.1.2013). Pokud by kapacita u některého z termínu  nebyla dostačující – kontaktujte emailem H. Krylovou (hana.krylova@upol.cz) . Samozřejmě pouze v termínu, kdy je STAG otevřen […]

read more

Státnice v lednu 2013

Milí studenti, na termíny  státnic a obhajob v lednu 2013 se budete mít možnost  ve STAGu zapisovat   od 23.11.2012  do 14.12.2012, 11:00. Novinka: už nemusíte odevzdávat žádnou předběžnou přihlášku (ani papírovou, ani elektronickou) !!! BP/DP odevzdejte na katedru do  30.11.2012 (2 x výtisky, 1 x CD).   H.K.    

read more

SZZk a obhajoby na KAE – červen 2012

V příloze této informace naleznete „časový harmonogram“ průběhu SZZk a obhajob na KAE. Informace o čase a místě u vypsaných termínů ve STAGu považujte pouze za orientační. Zmíněná příloha je k dispozici právě zde:   Harmonogram_SZZk_obhaj_červen Prezentace (powerpoint) pro ohajoby zašlete nejpozději do 29.5.2012 na adresu:  zpu.kae@gmail.com Název souboru:  Příjmení_jméno   zp    

read more

Sdělení studentům, kteří přistupují k obhajobám a ústním SZZk

Vážení studenti, na základě dnešního celouniverzitního doporučení pana prorektora pro studium doc. Mgr. MgA. Víta Zouhara, Ph.D.  vás prosím, abyste upustili od případné přípravy a podávání pohoštění zkušebním komisím. Toto doporučení dle pana prorektora směřuje k tomu, aby ze strany studentů nemohla být zpochybněna objektivita zkoušejících. Děkuji Jaroslava Kubátová  

read more

Kapacity termínů SZZk

Prosíme studenty,  aby případné opodstatněné připomínky ke kapacitám SZZk a obhajob  směřovali na pana ing. Puchingera na zdenek.puchinger@upol.cz a nikoliv na vedoucí katedry.  

read more

Informace ke SZZk a obhajobám na KAE

Od pondělí 16. 4. 2012 jsou k dispozici ve STAGu vypsané termíny pro přihlášení ke  SZZk a obhajobám diplomových prací na KAE. Při přihlašování na jednotlivé termíny respektujte informaci v poznámce, tedy specifikaci, pro který obor studia, je daný termín vypsán. Obdobně platí i pro obhajoby, u kterých jsou termíny členěny podle jmen vedoucích diplomových prací. Čas a […]

read more

Studentům absolventských ročníků – k přihlašování na SZZk

Děkuji všem studentům, kteří se k SZZk a obhajobě řádně přihlásili v řádném termínu. Těm ostatním sděluji: ne všem jsem osobně odpověděla na mail, a to z kapacitních důvodů. Nyní vyčkejte, až na KAE zhodnotíme situaci a budeme vás informovat prostřednictvím totho blogu. Oceňuji, že někteří dokázali do mailu aspoň napsat „zapomněl/a jsem, omlouvám se“. […]

read more

SZZk a obhajoby na KAE

Pro kontrolu úspěšnosti při zadávání údajů pro předběžné přihlášení ke SZZk / obhajobě je k dispozici přehled přihlášených v regulérním termínu právě zde: Predbezna prihlaska ke SZZk Doufám, že se nanajdou aktivní studenti, kteří se přihlásí dvakrát a vyvolají další drobný zmatek v datech.   ZP  

read more

Odevzdávání BP/DP + termíny

Milí studenti, pokud se chystáte obhajovat (a jste předběžně přihlášení)  své  BP/DP na KAE  v červnu, nezapomeňte: 1. nahrát BP/DP do IS STAG. 2. vytisknout potvrzení dokládající úspěšnost vložení. 3. odevzdat k zaevidování BP/DP na studijním odd. (2xtištěné, 1xnaCD/DVD – formát PDF) 4. po zaevidování na stud.odd. zanést práce na katedru – můžete  odevzdávat  Haně Krylové na […]

read more

SZZk a obhajoby na KAE

V termínu stanoveném Harmonogramem akademického roku 2012/2013  naleznou všichni předběžně přihlášení vypsané termíny ve STAGu.  S ostatními se rádi uvidíme v dalším řádném termínu SZZk. Respektujte,  prosím,  při přihlašování specifikaci termínu SZZk, tzn. čtěte pozorně, pro který obor studia je termín určen. Termíny pro obhajoby diplomových prací budou člěněny podle vedoucích prací. ZP  

read more