Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/TCR – this Friday again

Author Archives: puchingz

KAE/TCR – this Friday again

Dear students, Please do not forget that the course KAE/TCR continues again this Friday, Nov 24!

read more

KAE/PM Projektový management

Nezapomeňte, že jediná možnost, kdy si zapsat v ak. roce 2017/2018 kurz KAE/PM je v ZS 2017!!!

read more

Elektronické podávání žádostí

Milé studentky, milí studenti, nezapomeňte, že od 1.9. funguje nové podávání žádostí o uznávání předmětů!

read more

!!! Přijímací zkoušky – navazující Mgr. !!!

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia se konají na katedře aplikované ekonomie dne 13.6.2017 na Křižkovského 12 v přízemí v místnosti 1.12

read more

Důležité! Všem diplomantům!

Dle nejnovějšího pokynu vedení FF, který vychází z důrazného doporučení právnického oddělení UP je s okamžitou platností ZAKÁZÁNO vkládat/svazovat zadaní BP/DP do vlastních prací! Stále platí odevzdávání zadání na studijní oddělení a sekretariát katedry.

read more

Konzultační hodiny

Dne 7.6.2017 jsou poslední konzultační hodiny. Z.Puchinger

read more

The Future of Big Data scholarships – deadline June, 12th

The donor wants students with – a degree in a quantitative field: science, computer science, mathematics, engineering and economics. – demonstrated interest in programming, data analytics and financial markets.   The scholarship criteria are so specific because the fund is looking to consider the recipients for an internship (and potentially a full-time position) in its […]

read more

Zrušení konzultačních hodin

Z důvodu konání SZZk se ruší KH dne 24.5. a 31.5.2017. Z.Puchinger

read more

Obhajoby na KAE – květen 2017

Diplomanti, kteří budou při obhajobě své bakalářské/diplomové práce využívat PP prezentaci, ji zašlou nejpozději do 20.5.2017 na: zdenek.puchinger@upol.cz Název souboru:  Příjmení_jméno Z.Puchinger  

read more

Změna konzultačních hodin

Konzultační hodiny dne 3.5.2017 se přesouvají na ČT 4.5.2017 – 10:00 – 11:00 hod. Z. Puchinger

read more

KAE/UP2 – změna výuky!

Přednáška dne 25.4. a 9.5.2017 se nebude konat z naléhavých důvodů přednášející. Přikládám přednášky na plánované téma, která se týká studentů skupin: A + B Díky za pochopení M.E.G. FF KAE Přednáška podnikáníPřednáška ÚSC + EU 25.4.17

read more

Výuka UC2

Ve čtvrtek 13.4.2017 se ze závažných technických důvodů ruší výuka UC2. Z.Puchinger

read more

Změna konzultačních hodin

Ve středu 12.4.2017 se mění čas KH: 10:30 – 11:30 hod.  Z. Puchinger

read more

Přednáška KAE/UP2 – upozornění!

Přednáška předmětu Úvod do práva 2. se bude konat dne 11.4.2017 od 13.15 hod. pro obě skupiny studentů, to je A + B“.

read more

Změna konzultačních hodin

Ve středu 5.4.2017 se mění čas KH, a to od 10:30 do 11:30 hod. Z.Puchinger

read more

Přednáška Vladimíra Dlouhého na KAE 11. 4. 2017 od 13.15 v učebně KB 2.18- pozvánka

Vážení studenti, dne 11. 4. 2017 na KAE vystoupí s přednáškou prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý Název přednášky: Česká ekonomika 2017: stabilita, růst a nedostatek pracovních sil   Obsah: Solidní hospodářský růst po recesi v letech 2012-2013. Velmi dobrá makroekonomická a sociální stabilita: nízký veřejný dluh, vyrovnaný státní rozpočet, běžný účet platební bilance pod kontrolou, nejnižší […]

read more

Upozornění diplomantům KAE

Vážení diplomanti KAE, motivována jistými překvapivými studentskými aktivitami upozorňuji, že SZZk včetně obhajob a oponentur závěrečných prací jsou upraveny pokynem VK, který je trvale vyvěšen na http://www.ff.upol.cz/menu/struktura-ff/katedry/katedra-aplikovane-ekonomie/studium-a-vyuka/pokyny-vedouci-katedry/ Prosím, vyvarujte se jakéhokoliv neuváženého jednání, které je v rozporu z tímto pokynem. Jaroslava Kubátová

read more

Výuka KAE/OP a KAE/ZP2

První výuka kurzu doc. Lochmanové KAE/OP a KAE/ZP2 se bude konat 24.2 od 8.00.

read more

KAE/HD a KAE/MP

Zde najdete výsledky čtvrtečního zkoušení 19.1._KAE_HD_KAE_MP

read more

Změna konzultačních hodin

Konzultační hodiny ve středu 18.1.2017 se vzhledem ke konání SZZk nekonaji a přesouvají se na čtvrtek 19.1.2017 – 10:00 – 10:45 hod. Z.Puchinger

read more