Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/POL – informace pro studenty

Author Archives: Jaroslava Kubatova

KAE/POL – informace pro studenty

Na webu předmětu jsou vyvěšeny kontrolní otázky k první četbě.

read more

Dobrovolníci pro Čínské investiční fórum

Čínské investiční fórum hledá dobrovolníky z řad studentů. Čínské investiční fórum bude probíhat v termínu 8. – 11. listopadu 2010 v Praze pod záštitou Petra Nečase, předsedy vlády České republiky, a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva hospodářství a výstavby Slovenské republiky. Zájemci o tuto miřádnou […]

read more

Témata DP pro ČČK Prostějov

Český červený kříž Prostějov požádal KAE o zpracování dvou témat diplomových prací – lze jako BP i MDP. Jedná se o témata Fundraising pro neziskovou organizaci – vedoucí ing. J. Klvač, CSc. Marketingové nástroje pro podporu produktů neziskové organizace – vedoucí ing. Zdeněk Puchinger Diplomanti budou mít možnost konzultací s vedoucí pobočky ČČK v Prostějově […]

read more

Informace k BP/DP – Pá 15.10.

V rámci výuky ZVP v pátek 15.10. ve velké učebně od 12.30 do cca 13.30 budu hovořit o bakalářských a mgisterských diplomových pracech – od zadání na KAE po odevzdání. (Obhajobám bude věnován závěrečný blok ZVP). Pokud máte o téma zájem, jste srdečně zváni i v případě, že do ZVP nejste zpasáni. JK

read more

Nabídka krátkodobé práce pro studenty

Meopta Přerov nabízí studentům zajímavou krátkodobou práci. Podrobnosti najdete ZDE Na základě tradiční spolupráce mezi KAE a Meoptou lze tuto praxi rovněž uznat jako krátkodobou ekonomickou praxi KAE/PX1. K doložení stačí potvrzení z Meopty o řádném průběhu práce. Prosím, pokud máte známé, kteří mluví některou z méně obvyklých požadovaných řečí, informujte je o nabídce. JK

read more

Stínování manažerů

Dovoluji si upozornit na tradiční ativitu organizace Business Leaders Forum nazvanou Stínování manažerů. Studenti UP byli v minulosti na stínování opakovaně vybráni a i ti, kteří vybráni nebyli, ale prošli přijímacím řízením, tuto zkušenost vysoce ocenili. Podrobnosti viz http://www.blf.cz/aktivity/stinovani.htm Pozn. Ze zkušeností lze říci,  že BLF netrvalo striktně na tom, aby vybraní účastníci byli studenty […]

read more

Informace pro AES Mgr. – Kurz KAE/POL

Kurz KAE/POL je kompletně připraven na odkaze http://www.upol.cz/fakulty/pf/struktura/katedry-a-centra/katedra-politologie-a-spolecenskych-ved/zaklady-politologie/materialy-pro-studenty-katedry-aplikovane-ekonomie-ff/ Studenti jsou povinni do kurzu neprodleně vstoupit a začít plnit zadané úkoly. JK

read more

Kontrola vstupu do kurzu LZ1

Dnes jsem provedla kontrolu vstupu do kurzu LZ1. Chválím všechny zodpovědné, na nezodpovědné se pohlíží jako by se neúčastnili výuky 30.9. (nahrazeno samostudiem v Moodle). Zároveň prosím všechny studenty/ky, kteří jsou v kurzu zapsaní, ale jsou na zahraničním studiu, a předem se se mnou na absolvování kurzu domlouvali, aby mi tuto skutečnost elektronicky připomenuli (čekala […]

read more

Free software

Potřebujete-li pro vaše potřeby či nějaký projekt konkrétní aplikaci, která je placená a vy na ni nemáte zrovna peníze či ji prostě nechcete kupovat, tak  se podívejte na web Osalt.com. http://www.osalt.com/scilab Nabízí vám možnost najít náhradu za program, který potřebujete. Můžete se vyhnout pirátství a dokonce přejít na svobodné programy s otevřeným zdrojovým kódem. Vlevo […]

read more

Kurz KAE/IUE pro AES Mgr.

Kurz KAE/IUE je kompletně připraven na odkaze http://www.upol.cz/fakulty/pf/struktura/katedry-a-centra/katedra-politologie-a-spolecenskych-ved/instituce-evropske-unie/instituce-eu-pro-kae/ Studenti  jsou povinni do kurzu okamžitě vstoupit, řídit se pokyny a informacemi tam uvedenými a plnit zadané úkoly! JK

read more

Upozornění pro absolventský ročník OFHP Mgr.

Prosím, věnujte okamžitou pozornost informaci, která vám bude zaslána na váš společný e-mail frapleko2006@seznam.cz. Je nezbytná vaše okamžitá reakce. Jedná se o řešení kompenzace kreditů na KAE, resp. KR. JK

read more

Kompenzace kreditů v návaznosti na změny v organizaci studia v a.r. 10-11

Milí studenti, na celofakultně platný pokyn paní proděkanky Veselovské vytváříme na KAE předmět KAE/EMA Ekonomické metody – aplikace za 10 kreditů. Tento předmět je kompenzační disciplínou pro studenty, kterým se v průběhu studijního bloku (ne na začátku!) zvýšila kreditní zátěž o 10 kreditů v důsledku změn  v organizaci studia. Předmět si budou moci zapsat studenti […]

read more

Uznávání předmětů z jiných českých škol a fakult, popř. i z FF UP

Milí studenti, jelikož se množí dotazy na možnosti uznávání kreditů – předmětů z jiných vysokých škol či fakult, upozorňuji na platnost metodického pokynu děkana FF  Uznávání kurzů a započítávání kreditů na FF UP Olomouc, který je na webu FF a dostanete se k němu i TUDY Pokyn si pečlivě prostudujte než mi předložíte žádost o […]

read more

Informace pro AES – navazující Mgr. studium, výuka POL a IUE

Vážení studenti, vzhledem ke  změnám na Právnické fakultě UP bude výuka předmětů KAE/POL a KAE/IUE probíhat korespondenčně (elektronicky) s osobním přezkoušením v závěru výuky. Výuku KAE/POL povede Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D. Výuku KAE/IUE povede JUDr. PhDr. Robert Zbíral Během cca dvou týdnů vám budou sděleny podrobné informace a požadavky. Na PrávFak již prosím nedocházejte, obdržíte […]

read more

Výuka Řízení lidských zdrojů 1 ve čtvrtek 30.9.

Milí studenti, jelikož jsem si zlomila nohu, nebudu dne 30.9.2010 vyučovat LZ1 prezenčně, avšak neošidím vás! Kurz je kompletně připraven v prostředí Moodle. Vaší povinností je navštívit stránku http://jakdomoodle.blogspot.com a podle instrukcí na této stránce se nejpozději do 7.10.,  14.00 prihlasit do kurzu Řízení lidských zdrojů 1, 2 pro posluchače KAE, a. r. 2010/2011 v […]

read more

Změna konzultačních hodin Jaroslavy Kubátové

Milí studenti, jelikož jsem si na zahájení semestru zlomila nohu, budu se na fakultu belhat omezeně. Mé konzultační hodiny v nejbližších týdnech nebudou ve čtvrtek, ale ve středu 22.9. od 12.30 do 14.30 v pátek 1.10. od 10 do 12 h Další změny nevylučuji JK

read more

Setkání s prvním ročníkem oboru Aplikovaná ekonomická studia, Bc.

Vážení studenti prvního ročníku oboru Aplikovaná ekonomická studia (dvouoborové Bc. studium), v úvodu vaší první přednášky z Matematiky v pondělí 20.9.2010 ve 13.15 v učebně 127 proběhne krátké setkání se vedením KAE. Bude vám sděleno několik důležitých informací a budete mít možnost položit dotazy související s vaším studiem. JK

read more

Výuka Manažerského rozhodování 1 – změna týdne

Výuka RM1 bude probíhat v lichých kalendářních týdnech. Ve STAGU je uvedeno, že v sudých, což je omyl. Za případné problémy se omlouváme. JK

read more

Informace pro studenty absolventských ročníků oborů APLEKF a OFHP

APLEKF a OFHP: Požadavky na úspěšné ukončení studia s ohledem na novou organizaci studia – ekonomická část studia Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii – studenti současného 3. ročníku Za 2. a 3. ročník je třeba získat na KAE: Všichni studenti bez ohledu na katedru, kde si zapisují bakalářskou práci: Za povinné předměty (A) … 30 […]

read more

Oboustranná kontrola záznamů ve STAGU

Vážené studentky a studenti, jelikož STAG je společný přítel i nepřítel studentů a vyučujících, vyzývám vás opakovaně a naléhavě, abyste prováděli kontrolu záznamů získaných atestací ve STAGu. Přes veškerou snahu se občas některý záznam nezdaří. Po 10. září nebude možno atestace za rok 2009/2010 do STAGu  zapisovat , což by pro vás znamenalo nesplnění předmětu! […]

read more