Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Aktualizace termínů výuky prof. Geršlové v ZS 2010

Author Archives: jaroslava.kubatova

Aktualizace termínů výuky prof. Geršlové v ZS 2010

Z výčtu termínů výuky prof. Geršlové vypadl termín 10. 12. 2010. Termíny výuky předmětů Hospodářské dějiny a Metodologie odborné práce do konce semestru tedy jsou: 12.11., 19.11. a 17.12.2010 Děkujeme za pochopení JK

read more

Členství UP ve Společnosti pro projektové řízení – a z toho plynoucí výhody

Univerzita Palackého se iniciativou PhDr. Bendové a dalších pracovníků Katedry psychologie FF stala členem Společnosti pro projektové řízení. Studenti a pracovníci UP díky tomu mohou čerpat výhody nabízené společností členům. V případě zájmu o čerpání těchto zvýhodnění kontaktujte PhDr. Kláru Bendovou. Stránky SPPŘ najdete ZDE

read more

Workshop Projektové řízení

Katedra psychologie FF pořádá 2. 12. 2010 workshop s tématikou projektového řízení.  Zváni jsou i studenti KAE, ale pozor, v jiném režimu projevu zájmu než psychlogové! Zájemci o účast – studenti KAE – zašlou do 30.11. mail PhDr. Bendové na adresu klara.bendova@upol.cz, a to každý zájemce zvlášť,  a do předmětu mailu uvedou ZAJEM O SEMINAR […]

read more

e-mailové adresy studentů, aneb opakování je matka moudrosti

Milí studenti, před rokem a dnem jsem si dovolila vyvěsit pár poznámek k e-mailovým adresám. Doznala jsem, že je čas si téma zopakovat, dostanete se na něj TUDY . A trvám na tom, že na kontakty z nevhodných adres nebudeme reagovat a zakysane smetany na KAE jako diplomanty nepřijímáme!

read more

Registrace na BP/DP začíná na adrese http://dp.kae.cz dne 27.10.2010 v 0.01

Milí potencionální diplomanti KAE, váš horečný zájem o zápis prací na KAE nás těší. Zápis začne ale opravdu až 27.10.2010 v 0.01 a opravdu na adrese http://dp.kae.cz Pokud jste se přes všechna předchozí upozornění a informace zase zapsali do loňského systému, kam jste byli do dnes přesměrováváni, tak zapsáni na BP/DP na KAE nejste! Zápis […]

read more

Rozšíření nabídky ekonomických praxí KAE

KAE ve spolupráci s Červeným křížem Prostějov rozšiřuje možnost absolvovat kreditované praxe KAE/PX1 a KAE/PX2. Doba trvání krátkodobé praxe je 2 – 3 týdny, dlouhodobé minimálně 4 týdny. Tyto praxe neřídí PPC, ale přímo ČČK Prostějov – ing. Lenka Černochová. Postup zájemců o praxi: Přímo kontaktují ing. L. Černochovou na mailu: prostejov@cervenykriz.eu a domluví si […]

read more

Zápis na BP a DP na KAE – pro letošní 2. ročník Bc. studia a 1. ročník navazujícího Mgr. studia

V souladu se všemi příslušnými normami a dokumenty, které jste povinni znát, a kde je uvedeno vše, na co se nás často ptáte, a my vás stejně zase odkážeme na tyto zdroje, se  zápis na BP a MDP pro letošní 2. ročníky Bc. studia a 1. ročníky Mgr navazujícího studia otevře 27.10.2010 v 0.01. Pokyny […]

read more