Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Mizení záznamů ze STAGu – výzva dotčeným studentům

Vážení studenti,

jak je již poměrně dobře známo, několik studentů z KAE deklarovalo, že jim ze STAGu zmizely (neuložily se) zápisy k předmětům souvisejícím se státní závěrečnou zkoškou, včetně obhajoby závěrečné práce a dokonce diplomových seminářů.

Jak jsem slíbila, situaci jsem začala řešit prostřednictvím Akademického senátu FF UP. Na veřejném zasedání byl přítomen pracovník Žurnálu UP pan Pavel Konečný, který mě následně požádal o další rozhovor k tématu. Velmi rád by hovořil i se studenty, kteří zmizení/neuložení zápisu předmětů uvedli jako důvod pro dodatečné zápisy.

Prosím tímto tyto studenty, aby se panu Konečnému ozvali na e-mail pavel.konecny@upol.cz

Jaroslava Kubátová

Sdílejte:

Comments are closed.