Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Sdělení studentům kurzu Statistika (LS 2012)

Toto sdělení se týká studentů prvního ročníku AES (Bc.) a Nizozemštiny pro hosp. praxi, kteří mají jako povinný předmět statistiku.

KAE umožnila zápis do předmětu již na podzim 2011. V průběhu semestru došlo k organizačním změnám, v jejichž důsledku se mění doba výuky KAE/ST a vyučující. Vyučujícím předmětu je RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.

Ve STAGu již bohužel nelze rozvrh změnit, proto věnujte pečlivou pozornost posunům výuky:

Skupina AES zapsaná na sudý týden, pondělí od 13.15 do 14.45 bude mít výuku reálně v sudém týdnu, v pondělí od 15.30 do 17.00

Skupina AES zapsaná na sudý týden, pondělí od 15.00 do 16.30 bude mít výuku reálně v sudém týdnu, v pondělí od 17.15 do 18.45

Skupina Niz zapsaná na lichý týden, podělí od 13.15 – 14.45 bude mít výuku v lichém týdnu, v pondělí od 15.30 do 17.00

Místnost zůstává.

Studentům se omlouváme za případné problémy, které jim tyto změny mohou způsobit. Pokud by tyto problémy měly doložitelně závažný charakter, prosím, obraťte se na vedoucí KAE, najdeme individuální řešení problému. Na Katedře nizozemštiny byla změna projednána.

Děkujeme za pochopení

Jaroslava Kubátová

Sdílejte:
Post Tagged with ,

Comments are closed.