Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Témata DP pro ČČK Prostějov

Český červený kříž Prostějov požádal KAE o zpracování dvou témat diplomových prací – lze jako BP i MDP. Jedná se o témata

Fundraising pro neziskovou organizaci – vedoucí ing. J. Klvač, CSc.

Marketingové nástroje pro podporu produktů neziskové organizace – vedoucí ing. Zdeněk Puchinger

Diplomanti budou mít možnost konzultací s vedoucí pobočky ČČK v Prostějově ing. Černochovou.

Zájemci o zpracování témat se mohou obracet přímo na uvedené vedoucí prací.  Studenti, kteří se na psaní těchto témat s uvedenými vedoucími domluví, mi tuto skutčnost oznámí do 22.10., předám jim kontakt na konzultantku (možno i elektronicky na jaroslava.kubatova@upol.cz).

JK

Sdílejte:
Post Tagged with

Comments are closed.