Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Kurz KAE/IUE pro AES Mgr.

Kurz KAE/IUE je kompletně připraven na odkaze

http://www.upol.cz/fakulty/pf/struktura/katedry-a-centra/katedra-politologie-a-spolecenskych-ved/instituce-evropske-unie/instituce-eu-pro-kae/

Studenti  jsou povinni do kurzu okamžitě vstoupit, řídit se pokyny a informacemi tam uvedenými a plnit zadané úkoly!

JK

Sdílejte:
Post Tagged with

Comments are closed.